zarządzanie kryzysowe*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent tej specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad organizacji administracji publicznej w Polsce, rozpoznaje rodzaje administracji na poszczególnych szczeblach organizacji państwa, kompetencje i zadania administracji rządowej i samorządowej oraz administracji specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego.

Absolwent również posiada wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym w odniesieniu do współczesnych zagrożeń, o prawnych podstawach i organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów logistycznych. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa oraz siecioterroryzmu. Korzysta z informatycznych narządzi wspomagania procesów informatyczno – decyzyjnych. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE, trendy cywilizacyjne w aspekcie problematyki bezpieczeństwa świata początku XXI wieku. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski.

Identyfikuje obszary ryzyka w systemach bezpieczeństwa, biegle posługuje się terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem, stosuje metody klasyfikacji i ewaluacji ryzyka, analizuje efekty materialnych i niematerialnych skutków wystąpienia ryzyka, tworzy scenariusze awaryjne w przypadku wystąpienia ryzyka.

organizacja

Plan studiów na specjalności Zarządzanie kryzysowe obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:

  • Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • Logistyka,
  • Społeczeństwo informacyjne,
  • Strategie i doktryny militarne,
  • Wspomaganie informacyjno-decyzyjne,
  • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~casiraghi  2016-05-15 10:24:36
Typowe zarządzanie jest już bez sensu, absolwentów tego kierunku jest mnóstwo. lepiej wybrać np takie specjalności na zarządzaniu jak na wyższej szkole bezpieczeństwa, są inne niż typowe , bardziej specjalitycznme, tyle
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl