zarządzanie w regionie*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent będzie posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania gospodarki regionalnej, jej struktury oraz czynników i barier rozwoju jednostek terytorialnych. W szczególności będzie dogłębnie znać i rozumieć cele, zasady i instrumenty zarządzania publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Będzie także dysponować profesjonalną wiedzą o formalno-prawnych aspektach samorządności terytorialnej, finansach lokalnych oraz zasadach opracowywania i analizy programów i strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Nie będą mu obce procedury i sposoby korzystania ze środków wsparcia Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Absolwent będzie także posiadać niezbędne kompetencje w zakresie nawiązywania współpracy międzyregionalnej w skali krajowej i międzynarodowej.

profil absolwenta

Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy kierowniczej i na samodzielnych stanowiskach eksperckich w jednostkach sektora publicznego prowadzących działalność związaną z gospodarką regionalną i szeroko rozumianym rozwojem regionalnym w kraju i za granicą, w tym w instytucjach unijnych i w innych jednostkach i organizacjach międzynarodowych. W szczególności jego kompetencje zawodowe będą dotyczyć rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarki samorządowej. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego projektowania i wykonywania analiz zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących na poziomie lokalnym i regionalnym. Jego wiedza i umiejętności pozwolą mu dostosowywać się do specyficznych uwarunkowań sytuacji w poszczególnych jednostkach lokalnych i regionalnych oraz do przemian zachodzących w polityce regionalnej na wszystkich poziomach zarządzania publicznego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl