zarządzanie turystyką i sportem*

opis

Specjalność na kierunku zarzązanie.

Sylwetka absolwenta specjalności zarządzanie turystyką i sportem opisuje wiedzę, umiejętności i predyspozycje osoby, która skończy tą specjalność. A te przymioty absolwenta wynikają – są konsekwencją programów i celów kształcenia.

We współczesnym świecie coraz wyraźniej dostrzec można problem rzadkości zasobów z jednej strony i różnorodność rosnących ludzkich potrzeb z drugiej strony. Rosnąca konkurencja o zasoby a także o klienta sprawiają, że szeroko rozumiane racjonalne gospodarowanie staje się coraz bardziej pożądaną cechą wszelkich podmiotów gospodarujących. Zatem umiejętne zarządzanie różnymi zasobami i procesami jest cenną wiedzą i umiejętnością. Taką wiedzę zdobędzie osoba kończące te studia, między innymi poprzez tak zwane przedmioty podstawowe i kierunkowe jak; współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne czy psychologia w zarządzaniu.

W wysoko rozwiniętych gospodarkach coraz większe znaczenie ma sektor usług, w tym usług turystycznych, ale także i sportowych. Szeroko rozumiana turystyka zaspokaja potrzeby turystów – potrzeby wypoczynku, kulturowe, zdrowotne i wiele innych. Turystyka zaspokaja także potrzeby szkoleniowe, konferencyjne integracyjne etc. współczesnych firm. Turystyka jest również coraz istotniejszym „sposobem’ na rozwój miast oraz regionów i państw. Realizacja rozwoju regionu poprzez turystykę, tworzenie odpowiedniej oferty dla zróżnicowanych klientów branży turystycznej wymaga coraz co raz lepiej przygotowanych kadr. Specjalność ta jest „kuźnią” takich kadr. Oprócz bardzo solidnej wiedzy z zarządzania  dostarczy wiedzy o turystyce i zarządzaniu turystyką oraz wiedzy w zakresie zarządzania w sporcie, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych. Polityka regionalna i strategie rozwoju turystyki i sportu,  turystyka w gospodarce narodowej, marketing usług turystycznych i sportowych, rachunkowość zarządcza w organizacjach turystycznych i sportowych, zarządzanie klubem sportowym, sportowy rynek pracy, społeczna odpowiedzialność w organizacjach turystycznych i sportowych – to tylko niektóre przedmioty wykładane na tej specjalności. Rozwój zrównoważony jest nie tylko „modny” w literaturze ale bardzo ważny w realnej gospodarce a w turystyce i w sporcie szczególnie. Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest jedną z idei przekazywanych studentom tej specjalności, podobnie jak kwestie etyki w zarządzaniu.

profil absolwenta

Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzania turystyką  na poziomie miasta, gminy, regionu. Będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarki turystycznej – baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcje turystyczne i inne, a także do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych. Wszędzie tam gdzie występuje problem rozwoju turystyki i/lub rozwoju poprzez turystykę. Ponadto absolwent będzie mógł podjąć pracę na sportowym rynku pracy, czyli w profesjonalnych klubach sportowych oraz w instytucjach i organizacjach otoczenia tego rynku. Może znaleźć zatrudnienie w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl