logistyka procesów gospodarczych*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Logistyka to nie tylko sprawa wojska, to nie to samo co transport, magazynowanie czy spedycja. Jest to wiedza o charakterze interdyscyplinarnym, bezpośrednio wykorzystywana w praktyce, nie tylko sfery gospodarczej, ale w każdej celowej aktywności człowieka. Każdy człowiek, organizacja, podmiot gospodarczy realizuje zadania logistyczne, ale też i korzysta z efektów działań logistycznych. Wszystkie działania gospodarcze wymagają zasobów, takich jak: materiały, surowce, energia, informacje, wyroby gotowe itd., które muszą być zapewnione w odpowiedniej ilości, miejscu i w odpowiednim czasie – to jest bezwzględnie konieczny warunek efektywności, skuteczności i konkurencyjności współczesnych działań gospodarczych, za urzeczywistnienie którego odpowiada współczesna logistyka.

Logistyka to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Sektor usług logistycznych to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i dynamiki wzrostu przychodu globalnego brutto. Logistyka towarzyszy przygotowaniu produkcji, samemu procesowi produkcji, dystrybucji, użytkowaniu i recyclingowi wszystkich dóbr.

organizacja

Oprócz przedmiotów ogólnokierunkowych, takich jak np.: Przedsiębiorczość, Zarządzanie strategiczne, Badania operacyjne, Makroekonomia, na specjalności: Logistyka procesów gospodarczych oferowane będą następujące przedmioty specjalistyczne:

  • Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej,
  • Mikrologistyka,
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
  • Systemy zarządzania jakością procesów logistycznych,
  • Logistyka w strategiach konkurencyjnych przedsiębiorstw,
  • Prognozowanie i planowanie obsługi logistycznej,
  • Logistyczna obsługa klienta,
  • Metody optymalizacji procesów logistycznych,
  • Modelowanie procesów i systemów logistycznych,
  • Controlling procesów logistycznych.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności mogą starać się o pracę zarówno w przedsiębiorstwie komercyjnym, jak i w sferze niebiznesowej, na przykład w administracji, wojsku, w urzędach, w organizacjach non profit.

Absolwenci to nie tylko potencjalni spedytorzy, czy zarządzający transportem i magazynami, to przede wszystkim projektanci procesów i systemów logistycznych: kanałów i centrów logistycznych, współtworzący rozwiązania informatyczne do zarządzania zaopatrzeniem, dystrybucją, produkcją. Logistyk zarządza łańcuchami dostaw, logistyczną siecią zaopatrzenia i dystrybucji, prognozuje zapotrzebowanie pierwotne i planuje zapotrzebowanie wtórne, zarządza zapasami magazynowymi. Logistycy są niezbędni jako doradcy w przedsiębiorstwach, organizacjach municypalnych, rządowych. Uczestniczą w realizacji polityki gospodarczej regionu, kraju i Europy, np. doradcy w ministerstwach w sprawach kontyngentów wolnocłowych, czy też w Komisji Europejskiej w sprawach strategii rozwoju logistyki.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl