inżynieria decyzji menedżerskich*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Specjalność inżynieria decyzji menedżerskich kierowana jest do studentów pragnących podjąć pracę specjalisty w zakresie rozwiązywania problemów przygotowywania decyzji w zarządzaniu organizacją gospodarczą, jednostką budżetową oraz wszelkich instytucji posługujących się pieniądzem. Wskazane jest aby osoba wybierająca tę specjalność prezentowała wysokie wartości etyczne i wykazywała chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Szczególnie przeznaczona jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej informacji o działalności gospodarczej jednostki.


organizacja

Przedmioty specjalnościowe umożliwiają:

  • poznać mechanizmy i procesy gromadzenia informacji, niezbędnych w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku,
  • zdobycie wiedzy na temat sformułowania problemu decyzyjnego oraz metod jego rozwiązania, z optymalizacją włącznie,
  • zdobycie wiedzy związanej z teorią i praktyką zarządzania przedsiębiorstwa w kontekście strategii ukierunkowanej na tworzenie wartości dla właścicieli,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich,
  • uzyskanie umiejętności posługiwania się narzędziami opisu statystycznego zjawisk i procesów gospodarczych,. w celu ich wykorzystania do sprawnego zarządzania,
  • zapoznanie się z zasadami etyki w biznesie i w życiu publicznym,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się rozmaitego typu modelami ekonometrycznymi do opisu i diagnozowania podmiotu gospodarczego oraz procesów w nich występujących,
  • zapoznanie się z decyzyjnymi aspektami wykorzystania narzędzi statystyki i ekonometrii w bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
  • zdobycie wiedzy na temat możliwości prognozowania i symulacji oraz ich praktycznego wykorzystania w zarządzaniu firmą,
  • zdobycie wiedzy na temat podstawowych zasad prowadzenia małego własnego przedsiębiorstwa i wykorzystaniu poznanych metod w gromadzeniu informacji i ich przetwarzaniu decyzyjnym.

 

profil absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę na różnych szczeblach zarządzania w służbach analitycznych jednostek o charakterze gospodarczym i publicznym. Rosnąca skala globalizacji gospodarki powoduje, iż ma on także szansę na uzyskanie pracy w charakterze analityka w oddziale firmy międzynarodowej w kraju lub za granicą. Może on także pracować jako doradca specjalista w zakresie diagnozowania i prognozowania organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych. Będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Oz41WgYB  2017-06-14 06:26:35
I love your blog. You are true inspirations and very special people to think of bringing awareness to SMA while attending to Aver821y;s needs. Avery has such special parents and you have such a special daughter. May God bless all of you. You are a BEAUTIFUL family. Enjoy each other and enjoy life!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl