moduł personalny*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

W ramach studiów obok wiedzy absolwent nabywa szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu ludźmi, kształtowaniu efektywnych relacji międzyludzkich oraz profesjonalnym wykonywaniu zadań w dziale personalnym. Kluczowe umiejętności, w które zostaje wyposażony absolwent, to umiejętności interpersonalne konieczne do współdziałania w zespole, radzenia sobie z konfliktami, stresem, umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami oraz umiejętności przydatne w planowania własnej kariery zawodowej.


organizacja

Program studiów w ramach modułu personalnego łączy elementy tzw. twardego i miękkiego zarządzania zasobami ludzkimi. Ma przez to charakter unikatowy. Przedmioty modułu osadzone są w szerokim kontekście przedmiotów ogólnych stanowiących podstawę studiów na kierunku zarządzanie. Istotnym wzbogaceniem oferty przedmiotowej jest możliwość zdobywania przez studentów kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach działalności koła naukowego HRM funkcjonującego na Wydziale.

Absolwent modułu personalnego posiadając powyższą wiedzę i umiejętności jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

profil absolwenta

Studia w ramach modułu personalnego przygotują absolwentów do pracy na stanowiskach pomocniczych w działach personalnych organizacji, w firmach doradztwa personalnego, w publicznych służbach zatrudnieniowych, w administracji publicznej, w instytucjach użytku publicznego oraz na stanowiskach kierowniczych niższego szczebla.

Absolwent w ramach modułu zdobywa aktualną wiedzę z zakresu organizowania funkcji personalnej w firmach krajowych i międzynarodowych, technik wykorzystywanych w obszarze funkcji personalnej, tworzenia i doskonalenia systemów wynagradzania pracowników, podstawowych problemów rynku pracy w Polsce i na rynkach europejskich, polityki społecznej i problematyki społecznej współczesnych organizacji, psychologicznych uwarunkowań zachowań ludzi w organizacjach oraz podstawowych zasad prawa pracy.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl