europejski wymiar przedsiębiorczości*

opis

Specjalność na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Student specjalności europejski wymiar przedsiębiorczości zdobywa wiedzę z zakresu: ekonomii i procesów integracyjnych w Europie; zagadnień dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim; wpływu integracji europejskiej na działalność przedsiębiorstwa oraz sposobów dostosowania strategii przedsiębiorstw lub sektorów do rzeczywistości kształtowanej przez instytucje krajowe i UE; zarządzania projektami europejskimi oraz zasad pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Ponadto nabywa umiejętności dostosowania strategii przedsiębiorstw i sektorów do otoczenia kształtowanego przez regulacje krajowe i UE, eliminacji związanych z tym zagrożeń i wykorzystania szans; praktycznego zarządzania projektami europejskimi oraz znajomości zasad pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności europejski wymiar przedsiębiorczości:

 • gospodarka krajów Europy Środkowej
 • jednolity rynek europejski
 • klimat inwestycyjny i handlowy w UE
 • polityki europejskie
 • prawo europejskie
 • spójność społeczna i gospodarcza. Fundusze Strukturalne
 • euro - wspólna waluta Europy
 • benchmarking w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • psychologia biznesu
 • przedsiębiorstwo na rynku europejskim
 • Polska w UE
 • UE w gospodarce światowej
 • korespondencja biznesowa w języku angielskim
profil absolwenta

Absolwent specjalności europejski wymiar przedsiębiorczości może podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na rynkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku europejskiego);
 • w administracji publicznej i samorządowej szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl