finanse międzynarodowe*

opis

Specjalność na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Student specjalności finanse międzynarodowe zdobywa wiedzę z zakresu:

 • funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym szczególnie rynku finansowego; 
 • funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa działającego na międzynarodowych rynkach finansowych;
 • gospodarki światowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz procesu zmian zachodzących w międzynarodowym systemie walutowym; 
 • ewolucji finansów międzynarodowych i mechanizmów funkcjonowania strefy euro;
 • funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej; 
 • finansowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zasad rachunkowości oraz rozliczeń międzynarodowych. 
organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności finanse międzynarodowe:

 • międzynarodowy system walutowy, 
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw międzynarodowych, 
 • rynek finansowy - mechanizmy, instytucje i instrumenty, 
 • integracja rynków finansowych UE, 
 • usługi banków komercyjnych w UE, 
 • europejskie giełdy kapitałowe, 
 • wycena przedsiębiorstw międzynarodowych, 
 • międzynarodowe inwestycje kapitałowe, 
 • fuzje i przejęcia na rynkach międzynarodowych (case studies), 
 • korporacje transnarodowe, 
 • Dealing room (arbitraż walutowy), analiza techniczna i portfelowa na rynkach międzynarodowych, 
 • marketing instytucji i usług finansowych, 
 • ryzyko kursowe i metody zabezpieczania się przed nim, 
 • międzynarodowe organizacje finansowe, 
 • unie i strefy walutowe w gospodarce światowej, 
 • zarządzanie w biznesie międzynarodowym.
profil absolwenta

Absolwent specjalności finanase międzynarodowe może podjąć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na krajowym rynku finansowym i na międzynarodowych rynkach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych, biurach maklerskich, firmach inwestycyjnych, giełdach papierów wartościowych, instytucjach publicznych działających w sektorze finansowym, itd.) oraz w departamentach finansowych przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl