handel zagraniczny*

opis

Specjalność na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Podstawowe problemy objęte tokiem kształcenia na tej specjalności są następujące: ekonomika handlu zagranicznego, organizacja i technika handlu zagranicznego, marketing i reklama w handlu zagranicznym, prognozowanie procesów rynkowych i giełdowych, zasady podejmowania decyzji na giełdach towarowych i kapitałowych, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych typu joint venture  itp., zagadnienia prawne, celne, podatkowe itp. w obrocie międzynarodowym, finansowo-księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sferze handlu zagranicznego, modelowanie i optymalizacja strumieni handlu zagranicznego, zagadnienia szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji gospodarczych - badanie międzynarodowych rynków towarowych, surowcowych, walutowych, zasady zawierania umów i kontraktów w sferze obrotu międzynarodowego, analiza procesów integracyjnych jednoczącej się Europy i perspektyw Polski w tym względzie, zastosowanie techniki komputerowej w międzynarodowych badaniach porównawczych, w analizach prognostycznych, giełdowych, itp.

organizacja

Przykładowe przemioty kształcenia realizowane na specjalności handel międzynarodowy:

  • marketing w handlu zagranicznym,
  • wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej,
  • rachunkowość operacji w handlu zagranicznym,
  • ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym,
  • międzynarodowy transport i spedycja,
  • dokumentacja w handlu zagranicznym,
  • negocjacje w handlu zagranicznym,
  • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie jakością w handlu zagranicznym,
  • gospodarki krajów rozwijających się.
profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, spółkach joint venture, przedsiębiorstwach międzynarodowych itp.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl