przedsiębiorczość w małej i średniej firmie*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

We współczesnej gospodarce przedsiębiorcy zyskują coraz więcej uznania i szacunku, zaczynając zajmować należne im miejsce w społeczeństwie. Dostrzega się znaczenie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które w Polsce i wielu krajach europejskich obejmują ponad 90% łącznej liczby firm. Doceniając rolę tego sektora jako ważnego elementu dynamicznej i nowoczesnej gospodarki, coraz większą wagę przykłada się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.

Specjalność przedsiębiorczość w małej i średniej firmie kształci przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własne firmy bądź rozwijać już istniejące, często mające charakter firm rodzinnych, dając im niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne. W ramach specjalności kształceni są również przyszli pracownicy rosnącego sektora instytucji wspierania przedsiębiorczości, np. inkubatorów przedsiębiorczości czy parków naukowo-technologicznych.

organizacja

Do założenia i prowadzenia własnej firmy niezbędny jest duch przedsiębiorczy przyszłego właściciela, jednak aby efektywnie działać, potrzebna jest również wiedza na temat ekonomicznych zasad tworzenia i zarządzania MŚP w różnych dziedzinach działalności gospodarczej oraz jego interakcji z otoczeniem ekonomicznym.

W trakcie studiów na specjalności studenci:

  • nabędą wiedzę dotyczącą międzynarodowego kontekstu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach w języku hiszpańskim na temat doświadczeń funkcjonowania tego sektora i prowadzonej wobec niego polityki gospodarczej,
  • pozyskają praktyczne informacje na temat tworzenia i źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,
  • nauczą się tworzenia poprawnego biznesplanu i budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planowania finansowego przedsięwzięć gospodarczych,
  • sprawdzą swoje umiejętności prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej w trakcie symulacyjnej gry biznesowej,
  • poznają internetowe narzędzia wsparcia i promocji własnego przedsiębiorstwa,
  • nabędą wiedzę związaną z prowadzeniem działalności na rynkach międzynarodowych, w tym umiejętność rozliczania transakcji międzynarodowych,
  • poznają elementy otoczenia instytucjonalnego, w tym wsparcia przedsiębiorczości oraz rozliczania projektów unijnych.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności są przygotowani do tworzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, stosowania narzędzi finansowych i marketingowych, współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego oraz wchodzenia na rynki zagraniczne.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści w zakresie przedsiębiorczości i sektora MŚP w krajowych i międzynarodowych organizacjach związanych z polityką wspierania MŚP, takich jak przykładowo inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, klastry, wydziały działalności gospodarczej, izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe dla MŚP (np. venture capital).


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl