organizacja i zarządzanie w biznesie*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

Celem kształcenia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnych zadań zarządczych i ról organizacyjnych związanych z prowadzeniem biznesu. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii biznesu jako całości, jak i strategii funkcjonalnych.

Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania, wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, a także kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu biznesem oraz rozwijają zainteresowania poznawcze.

Studia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy związanej z:

 • rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w działalności biznesowej,
 • znajomością funkcjonowania współczesnego biznesu w warunkach globalizacji gospodarki światowej,
 • umiejętnością projektowania systemów zarządzania działalności biznesowej,
 • umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi,
 • posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnych organizacjach biznesowych,
 • ukształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji.
organizacja

Na pierwszym stopniu, w ramach specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i ponad dwadzieścia przedmiotów specjalnościowych do wyboru, które odnoszą się do składowych modelu McKinsey’a – strategii, struktur, systemów, wartości, pracowników, stylów kierowania i umiejętności.

profil absolwenta

Ukończenie studiów na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na zarządzanie i doskonalenie procesów zarządzania organizacjami. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane z diagnozowaniem, projektowaniem i doskonaleniem strategii, struktur, systemów zarządzania, kultury organizacyjnej, zasobów ludzkich, stylów kierowania i umiejętności.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie to potencjalni:

 • menadżerowie/kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego zarządów,
 • samodzielni specjaliści ds. rozwoju,
 • specjaliści ds. organizacji i zarządzania,
 • doradcy organizacyjni,
 • konsultanci firm doradczych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl