rachunkowość i audyt finansowy*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Specjalność Rachunkowość i audyt finansowy kierowana jest do studentów pragnących podjąć pracę w charakterze analityka finansowego lub też ukierunkowaną na doradztwo w zakresie finansów i rachunkowości w różnego typu organizacjach. Wskazane jest aby osoba wybierająca tę specjalność prezentowała wysokie wartości etyczne i wykazywała chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

organizacja

Przedmioty specjalnościowe umożliwiają:

  • poznanie zasad dotyczących rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • nabycie wiadomości z zakresu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących rachunkowości budżetowej,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich,
  • zrozumienie zasad księgowania instrumentów finansowych,
  • zdobycie wiedzy o istniejących w ustawodawstwie polskim różnicach między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową,
  • zapoznanie się z zasadami etyki dotyczącymi rachunkowości, uregulowaniami prawnymi i zasadami nadzoru korporacyjnego i publicznego,
  • zaznajomienie z istotą i genezą audytu instytucji publicznych,
  • zdobycie wiedzy na temat zakresu i treści informacyjnych skonsolidowanego sprawozdania finansowego w świetle przepisów o rachunkowości,
  • zdobycie wiedzy na temat specyfiki rachunkowości małych firm,
  • zdobycie wiedzy na temat zadań i reguł rewizji finansowej i badania sprawozdań finansowych.
profil absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy. Opanowana umiejętność weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych umożliwią mu pracę jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa.

Nabyte w trakcie studiów umiejętności ułatwią także uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego. Będą również stanowiły dobrą podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na biegłego rewidenta i audytora.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl