finanse w gospodarce żywnościowej*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Specjalność biznes w gospodarce żywnościowej obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności przedstawiane jest funkcjonowanie przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej z uwzględnieniem zasad Wspólnej Polityki Rolnej i Światowej Organizacji Handlu.

Program specjalności obejmuje również zagadnienia związane z: analizą ekonomiczną i finansową przedsiębiorstw, organizacją rynku żywności, systemami zapewniania jakości oraz umiejętnościami niezbędnymi w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających podmioty gospodarki żywnościowej.

W trakcie studiów na specjalności studenci zdobywają i poszerzają wiedzę z zakresu:

 • ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem działania mechanizmów gospodarki żywnościowej,
 • funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz holdingów i koncernów gospodarki, żywnościowej,
 • analizy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej,
 • zasad tworzenia strategii przedsiębiorstw, gmin i regionów,
 • funkcjonowania instytucji obsługujących sektor żywnościowy,

Jednocześnie nabywają umiejętności:

 • krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii i polityki rolnej,
 • wyszukiwania informacji na zadane tematy, ich prezentacji oraz analizy,
 • pracy zespołowej i indywidualnej,
 • związane z wykorzystywaniem instrumentów konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych,
 • nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami gospodarki żywnościowej oraz instytucjami kreującymi i realizującymi politykę rolną w UE.
organizacja

Program studiów opiera się na trzech podstawowych blokach tematycznych:

 • Polityka gospodarcza, w tym Wspólna Polityka Rolna – wybrane przedmioty: makroekonomia, polityka gospodarcza, podstawy ekonomiczne gospodarki żywnościowej, finanse gmin,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej – wybrane przedmioty: przedsiębiorstwo w gospodarce żywnościowej, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse przedsiębiorstw, marketing w gospodarce żywnościowej, systemy zapewnienia jakości w gospodarce żywnościowej, metody wyceny projektów gospodarczych,
 • Gospodarka żywnościowa w wymiarze międzynarodowym – wybrane przedmioty: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia integracji europejskiej, system gospodarczy i polityczny Unii Europejskiej, organizacja rynku w gospodarce żywnościowej, fundusze UE w gospodarce żywnościowej.
profil absolwenta

Po ukończeniu specjalności biznes w gospodarce żywnościowej absolwent jest:

 • przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów gospodarki żywnościowej przygotowanym do pracy w instytucjach obsługujących podmioty sektora rolno-żywnościowego takie jak: agencje płatnicze, banki, instytucje ubezpieczeniowe i konsultingowe,
 • ekonomistą posiadającym umiejętności wymagane do zajmowania stanowisk w instytucjach administracji krajowej i unijnej,
 • przygotowany do pracy w grupie, jak i na samodzielnych stanowiskach,
 • przygotowany do dalszych etapów kształcenia, poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~lHQwui5n2  2017-06-14 06:53:28
/ Love the new feeaurt!Lets see my highlights: (1) feeling stronger (2) went for a long walk outside (3) made a Paleo meal (4) rested and took more naps (5) startedt writing as well.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl