inżynieria finansowa*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Celem specjalności jest poznanie zasad funkcjonowania rynków finansowych przy użyciu zaawansowanych metod analitycznych, niezbędnych dla pełnego zrozumienia procesów dokonujących się we współczesnym świecie.

organizacja

Program inżynierii finansowej skonstruowany został tak, by wiedza teoretyczna zdobywana w trakcie studiów była harmonijnie zintegrowana z elementami metod ilościowych. Studenci tej specjalności poszerzają swą wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, ekonometrii oraz modelowania finansowych szeregów czasowych – przedmiotów niezbędnych w procesie analizy oraz wyceny instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego. Wykorzystanie dodatkowo technologii komputerowej (VBA, MATLAB) wspomaga proces przyswajania teorii, tak by wiedza zdobyta w czasie studiów stanowiła bazę do głębszego poznania bardziej zaawansowanych technik modelowania i wyceny.

profil absolwenta

Absolwent inżynierii finansowej będzie wyposażony w niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną oraz ekonometryczną umożliwiającą zdanie międzynarodowych egzaminów obowiązujących na rynkach finansowych.

Ukończenie tej specjalności umożliwi zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu: bankach inwestycyjnych i uniwersalnych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, zakładach ubezpieczeń, biurach maklerskich, spółkach publicznych, działach controllingu przedsiębiorstw, firmach konsultingowych i informatycznych. Specjalność ta spełnia standardy wykształcenia z inżynierii finansowej na uczelniach zagranicznych, pozwalające na studia i podjęcie pracy za granicą.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl