automatyka i robotyka

opis

Jedna z uczelni  zachęca do wybrania tego kierunku studiów słowami: "Automatyka i Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności pochodzące z różnych dyscyplin naukowych, wśród których wymienić można teorię sterowania, teorię sygnałów i systemów, teorię decyzji, informatykę, telekomunikację, elektronikę, mechanikę i mechatronikę."

Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę.

Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Konstruktora i technologa powinna charakteryzować umiejętność odnawiania i poszerzania swojej wiedzy, połączona z twórczym jej wykorzystaniem.
 • Tworzenie nowych koncepcji, czyli praca twórcza, wymaga również takich cech charakteru, jak dociekliwość, ciekawość, samodzielność myślenia, szerokość horyzontów myślowych połączona z umiejętnością analizy i syntezy wiedzy.
 • Inżynierowie automatyki i robotyki pracują głównie zespołowo, niekiedy muszą posiadać umiejętność podporządkowania się rytmowi pracy zespołu, a niekiedy - odznaczać się umiejętnościami kierowniczymi.
 • Sprawności sensomotoryczne jak: dobry wzrok, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, koordynacje wzrokowo-ruchowe i zręczność rąk są szczególnie przydatne przy wykonywaniu prób nowych urządzeń, robotów i manipulatorów oraz regulacji ich pracy.
organizacja

Automatykę i robotykę można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) stopnia.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na automatyce i robotyce (grupa przedmiotów ogólnych):

 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 • energoelektronika,
 • technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
 • układy elektromechaniczne,
 • automatyka,
 • metrologia,
 • informatyka.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności automatyzacja procesów przemysłowych:

 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • teoria sygnałów,
 • technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
 • informatyka,
 • teoria sterowania,
 • modelowanie i identyfikacja systemów,
 • inżynieria wiedzy,
 • algorytmy optymalizacji,
 • podstawy sztucznej inteligencji,

Na praktyczną implementację algorytmów sterowania ukierunkowane są przedmioty dotyczące języków programowania, diagnostyki i wizualizacji procesów, miernictwa przemysłowego, przetwarzania sygnałów, sterowników programowalnych, sterowania robotami.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Specjalności, które może studiować wybrać przyszły inżynier automatyki i robotyki to:

 • automatyka – dotyczy ogólnych zagadnień i czynności związanych z wykonywaniem zawodu, w tym: projektowania układów sterowania, konstruowania elementów i podzespołów automatycznej regulacji oraz nadzoru nad urządzeniami automatyzacji produkcji i pracy robotów,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych w przemyśle maszynowym – projektowanie i nadzór nad wykonaniem urządzeń automatycznych urządzeń produkcyjnych, nadzór nad pracą robotów wytwórczych,
 • automatyzacja systemów produkcyjnych – projektowanie, wdrażanie i modernizacja nad liniami automatycznej linii produkcyjnej wykorzystującej wiele odrębnych maszyn i robotów do wytworzenia określonego produktu,
 • robotyka – projektowanie, stosowanie i nadzorowanie pracy robotów i manipulatorów przemysłowych przy wykorzystaniu zastosowań cybernetyki i informatyki,
 • przemysłowe systemy pomiarowe – wdrażanie zastosowań urządzeń i układów współpracujących z robotami, manipulatorami i układami automatyki przemysłowej zapewniających kontrolę i sterowanie, projektowanie urządzeń pomiarowych,
 • biorobotyka,
 • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • systemy mikroprocesorowe
 • automatyka i robotyka
 • komputerowe sieci sterowania
 • komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • systemy informatyczne w automatyce
 • technologie informacyjne w systemach automatyki
 • elektroautomatyka okrętowa
 • informatyka stosowana
 • automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
 • mechatronika i robotyka
 • komputerowe systemy sterowania
 • wizualizacja procesów przemysłowych
 • sterowniki logiczne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • roboty mobilne
 • automatyka i systemy sterowania
 • robotyka i systemy mechatroniki
 • systemy automatyki
 • systemy decyzyjne
 • automatyzacja systemów wytwarzania
 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
 • komputerowe systemy sterowania
 • systemy informatyczne w automatyce
 • informatyka i Robotyka
 • informatyka w Projektowaniu Maszyn
 • automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych
 • automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali
 • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
 • biomechanika i sprzęt medyczny
 • komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania
 • mechatronika robotów i maszyn
 • modelowanie komputerowe układów i procesów
 • projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych
 • projektowanie i eksploatacja maszyn
 • Zarządzanie jakością i procesami materiałowymi
 • komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
 • automatyzacja procesów przemysłowych
 • komputerowe układy sterowania
 • technologie informatyczne w automatyzacji produkcji
profil absolwenta

Absolwent tego kierunku ze stopniem magistra przygotowany jest do twórczej pracy inżynierkiej oraz do prac badawczych związanych z rozwojem, komputeryzacją i modernizacją w przemyśle:

 • maszynowym,
 • spożywczym,
 • przetwórczym,
 • chemicznym,
 • włókienniczym,
 • tarnsporcie.

Istotnym elementem wykształcenia absolwentów tego kierunku jest przygotowanie do samodzielnego  rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, automatyki, elektroniki i sterowania. Duży  nacisku w kształceniu skierowany jest na poznanie przez studentów nowych technik komputerowych Cax.

 

możliwości rozwoju

Studenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich dostępnych na uczelniach technicznych lub rozpocząc kariere zawodową podejmując zatrunienie np w:

 • biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych
 • ośrodkach badawczo – rozwojowych.
ciekawostki

Interesujesz się tym kierunkiem zobacz stronę poświęconą robotyce:Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  14
~elekro  2013-04-04 14:04:32
Dla poszerzenia wiedzy polecam pismo naukowo-techniczne epismo-aez.pl
 
 
~pstryk  2013-04-02 20:52:25
@r10 na IMiRze AiR jest bardziej od strony mechanicznej, a na tym pierwszym wydziale więcej jest programowania
 
 
~r10  2013-03-07 17:11:06
Jeśli chodzi o AiR na AGH w Krakowie - jaka jest różnica między tym na WEAIiIB, a WIMiR ? Na tym drugim wydziale progi punktowe są wyraźnie niższe? Z czego to wynika?
 
 
~  2013-02-23 21:41:58
A jest ????nie chce być kolejnym emigrantem w Anglii, który w Polsce pracy nie znalazł...niech ktoś kompetentny się wypowie jak jest z pracą po tych studiach. Chociaż Ci najlepsi to pewnie nie będą mieli kłopotu z zatrudnieniem :)
 
 
~Aldona  2013-02-14 15:08:41
A mnie to wszystko załamuje, jak już napisałam przed chwilą przy kierunku chemia. Przepraszam, że narzekam, być może to nie miejsce na to, ale czuję się upodlona. Co to w ogóle za pytanie czy jest po tym praca? A przepraszam bardzo, a być jej nie powinno? Po automatyce i robotyce? Nawet tutaj mamy się niepokoić?
 
 
~  2013-02-13 22:31:28
Nie wiem czy po tym jest praca, ale mi się podoba. O zaliczenia się nie martwcie, jest sporo terminów. Zresztą nie słuchajcie głupich wpisów, jak ktoś się uczy to zda na 100 %. Ludzie odpadania bo często wpadną w wir akademickiego życia ( wiem coś o tym mieszkam w akademiku ;D. Tylko trzeba mieć trochę drygu do tego wszystkiego. Ja ktoś niżej napisał nie jeden kompletny tuman wszystko ogarnąl przy sporym wysiłku.
 
 
~doktor  2013-02-03 00:32:44
a robota po tym jest? ( powyżej minimalnej krajowej)>?
 
 
~you are being watched  2013-01-25 13:49:58
Mnie zastanawia jedno: dlaczego w Polszy na politechnikach jest taki wysyp dublowania się wydziałów (np. na PP: BMiZ i MRiT) czy kierunków (PP: Inf. oraz AiR na Elektrycznym i Informatyki, czy PWr: Inf. na wydziałach: Eka, Imprez i Zabaw oraz PPT)? Jakoś na zachodzie informatykę prowadzi wydział informatyki, a MiBM wydział mechaniczny. Ewentualnie jakieś interdyscyplinarne kierunki/specjalności (także na studiach I stopnia, najczęściej jednak magisterskie w zasadzie master degree (w Polszy rzadko spotykane, w końcu po co informatykowi, elektronikowi czy mechanikowi znajomość j. ang.) prowadzi kilka wydziałów wspólnie. W Polszy jest to nie do pomyślenia żeby np. PP wyglądała tak: wydział Informatyki: informatyka, bioinformatyka (razem z wydz. bioinżynierii), matematyka; wydział elektryczny: elektrotechnika, eit, air, energetyka (razem z wydz. mechanicznym i wydz. budownictwa i inż. środow.); wydział mechaniczny: mibm, mechatronika, energetyka (z wydz. elektrycznym i wydz. budownictwa i inż. środow.); wydział bioinżynierii: biotechnologia, inżynieria biomed. (z pozostałymi wydziałami); wydział fizyki: fizyka techniczna (stosowana); wydział inżynierii chemicznej i materiałowej: Inż. chem., inż mat., ochrona środ. (z wydz. budown. i Inż. śr.); wydział inżynierii zarządzania: inż. zarz., logistyka, zarz i inż produkcji (studia magisterskie prowadzone z wydz mech); wydział budownictwa i inżynierii środowiska: budownictwo, inżynieria środ, energetyka (jak wyżej) wydział architektury: architektura i urbanistyka. Przydałby się również interdyscyplinarne studia master, np.: Networks (sieci teleinformatyczne) dla absolwentów informatyki oraz eit, czy Robotics (robotyka) dla absolwentów air oraz mechatroniki itd.
 
 
~absolwent  2013-01-15 22:11:02
Studiowałem ten kierunek na PW na wydziele MEiL. Był to najgorszy wybór w moim życiu. Pracy nie dość, że mało to jeszcze słabo płatna. Jest to obecnie kierunek zamawiany na prawie każdej uczelni na paru wydziałach. Za parę lat armia specjalistów wypłynie na i tak jałowy już rynek. ODRADZAM.
 
 
~ziom  2013-01-05 21:03:39
fajnie
 
 
~Fucking joke  2012-12-27 15:49:16
Na samym AGH na dwóch wydziałach studiuje ten kierunek z 300 osób (mówię tylko o studiach dziennych, o jednym roku). To jest szaleństwo. Nie wiem, ile z tych osób znajdzie pracę w zawodzie. 5%? Nie wiem, co decydenci chcą zrobić z taką armią absolwentów tego i innych kierunków technicznych. Nie wiem, kto płaci za ten cyrk. Tzn wiem. Podatnicy. W tym syfiatym, podludzkim kraju nie ma przecież przemysłu. Nie wiem, co oni chcą automatyzować. Kopanie rowów łopatami?
 
 
~rozeznany  2012-11-03 08:33:45
"pytający" jeśli chodzi szczegóły to znalazłem post byłego studenta AGH na wp.pl Wygląda wiarygodnie bo najbogatsi i najhojniejsi pracodawcy to branża oil-gas jednocześnie muszą rekompensować finansowo brak życia prywatnego, sztormy, upały życie na walizkach itp. wiec wklejam: „Statki- 7dmy rok w firmie, plywanie po calym swiecie, perfect angielski plus slownictwo techniczne, doswiadczenie ogromne w systemach przetwarzajacych dane sejsmiczne (swell noise attenuation, tau-p decon, x-t decon, Radon multiple removal, Linear noise removal using Radon transform, surface related multiple attenuations, peg leg attenuations, migracja, plus wszystkie rzeczy zwiazane z QC od A do Z i wiele innych jak p190 QC, on-line RTQC, programowanie modulow sluzacych do tego). Obecnie shift leader bo za 10% podwyzki nie biore na siebie odpowiedzialnosci 5 razy wiekszej niz obecnie wiec stad nie szef. Kasa co tu duzo mowic niesamowita. Rozwoj w firmie nieograniczony, treningi non stop (gdzie chce tam mnie wysylaja), przeloty platne przez pracodawce do i z pracy, wszystkie zakwaterowania, ubezpieczenie medyczne (pelne od A do Z) honorowane na caly swiat, ubezpieczenie emerytalne na prywatne konto (co miesiac pewna suma % z dochodow ekstra), coroczne premie w wysokosci do 15% rocznych dochodow- tutaj tylko trzeba chciec pracowac. System pracy 5 tyg morze 5 tyg wolnego (wysylaja mnie na ich koszt gdzie chce w kazde miejsce na ziemi gdy wracam). Wiedza ze mam wiedze (skonczylem AGH z wyroznieniem i srednia ze studio 5.05 za 5 lat- tak za tamtych czasow byla ocena celujaca jakby ktos to negowal) z fizyki, matematyki i informatyki duzo (non stop szlifuje). Ogolnie kierunek fizyka. W PL obecnie nie mam szans na zatrudnienie z 2ch wzgledow- jeden to za duze kwalifikacje i musialbym cos ukrywac (paranoja), dwa tam systemm pracy i kultura nie istnieje (3m pod mulem). Wroce za 30% pensji ktora otrzymuje na miesiac zeby juz spokojnie zyc bo mam niezla sume odlozona- niestety nikt ze mna nawet nie chce rozmawiac. Wiek 33 lata- jak patrze na rowiesnikow ktorzy zostali w PL jestem zalamany - zyjemy w innych swiatach. Obecnie wynajmuje tam mieszkanie wiec czasami bywam (wiadomo rodzina i garstka znajomych). Ludzie co tu duzo mowic - mlodym moge doradzic tylko wyjazd (jak nie masz taty ktory ma firme, plecy i masz swoje marzenia). Tutaj sie o pieniadzach nie mowi - kazdy je ma. Zdrowia zycze bo to najwazniejsze ale kasa jest potzrebna na rozwoj, istnienie, marzenia i ogolnie normalne zycie.Zapomnij w Polsce o czyms takim. Nawet jak masz 4tys PLN/miesiac na czysto - nie mysl ze zpalales Boga za nogi - co kredyt na 50m2 na 30 lat chcesz brac??Ja mam dom z dzialka w PL za rok pracy ale sie waham czy wogole chce tam zyc i sie tam ostawac.”
 
 
~pytający  2012-10-24 18:46:20
Czy jeżeli ktoś bez problemu ogarnia matmę i fizykę (konkursy \ + olimpiada z matmy) to czy to jest kierunek dla niego pomimo iż nie zna się na programowaniu i ogólnie cienko trochę stoi z technicznymi??? I czy jest sens się pchać na ten kierunek tzn. czy jak ktoś się przyłoży to jakaś porządna praca będzie. Dla lubiących szczegóły konkretnie chodzi o agh
 
 
~szymek  2012-09-27 15:25:10
Jeszcze dodam ze w szkole mam programowanie w pascalu, zeby okreslic na jakim poziomie jestem to moze powiem ze robilismy gry w normalnym trybie jak i graficzny teraz natomiast zaczynamy pliki.
 
 
~szymek  2012-09-27 15:22:05
Pytanie moje jest takie czy z geografia rozszerzona matma rozszerzona i fizyka podstawa dostane sie na air nie wiem jednak na ile % zdam to wszystko , ale prosibylm moze nie tyle o odpowiedz co o jakas rade. No i drugie pytanie nie wiem czym rozni sie air na roznych wydzialach, bo jak mi wiadomo to air mozna studiowa na elektronice mechanice elektryce i nie wiem co tam jeszcze.
 
 
~rob  2012-09-25 13:29:02
Tak. I do tego jeszcze sporo programowania i fizyki. Matmy jest w sumie najwięcej na I roku
 
 
~maturzysta  2012-09-23 19:07:15
Matma jest tu bardzo potrzebna ?
 
 
~jokus  2012-09-16 19:00:28
arnold dobrze gada
 
 
~arnold  2012-08-16 15:55:57
m8e tylko walnąć cię w ten twój durny łeb. Ludzie po biolchemach ogarniają kierunki jeszcze bardziej fizyczne. Wystarczy się uczyć, jak masz zdolności to bardziej się przykładać i tyle. Więc zanim jakiś debil napisze coś podobnego uprzedzam, że nie jeden tuman ogarnął materiał przy oczywiście sporym wysiłku. Tchórze niech nie idą na kierunki techniczne. Zawsze mniejsza konkurencja a nie wiedzą co tracą. A co do tego czy jest praca czy nie. Jeśli będzie kryzys to nic wam nie pomoże, inż po tym kierunku będą chętnie zatrudniani, już tak jest wystarczy poszukać i oderwać dupę od fotela. Jeśli coś nie idzie to Niemcy fundują nam darmowe kursy niemieckiego i wio na zachód.
 
 
~asd  2012-07-30 14:39:32
dla chcacego nic trudnego :) wiadomo ze przed pojsciem na techniczne studia cos z tej fizyki powinno sie ogarniac ale wszystko jest do nauczynia
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  14
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Politechnika Częstochowska Częstochowa

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl