logistyka krajowa i międzynarodowa*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami.

Jednak we współczesnym świecie zarządzanie logistyczne polega przede wszystkim na kierowaniu takimi przepływami między przedsiębiorstwami tworzącymi sieci (łańcuchy dostaw), które są najczęściej korporacjami międzynarodowymi. Studia uczą zarządzać procesami transportu, magazynowania, obsługi zapasów oraz innymi działaniami tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje po możliwie najniższych kosztach. Specjalność przygotowuje do wykonywania wielu bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.

organizacja

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

  • logistyka strategiczna, wybrane przedmioty: Międzynarodowe strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, Ocena systemów logistycznych,
  • logistyka operacyjna, wybrane przedmioty: Technologie informacyjne w logistyce, Zarządzanie zapasami, zarządzanie transportem, Koszty logistyki,
  • międzynarodowy rynek usług logistycznych, wybrane przedmioty: Systemy transportowe, Prawo transportowe, Branża usług logistycznych.
profil absolwenta

Specjalność przygotowuje analityków, menedżerów i projektantów systemów logistycznych. Studenci zyskują wiedzę na temat wspomnianych przepływów materiałów i informacji, poznają instrumenty zarządzania logistycznego i uczą się, jak je stosować.

Absolwenci specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu logistyka zarówno na krajowym rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Są to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego.

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na logistyków. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych, usługowych itd. Nadto zapotrzebowanie na absolwentów zgłasza – ciągle rosnąca – branża usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych itd.). Na specjalności kształtowane są umiejętności rozwiązywania problemów menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania, umiejętności analizowania problemów logistycznych w różnej skali i zdolność projektowania systemów logistycznych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~UGhuWBbqrN  2013-11-09 09:39:30
I'd veturne that this article has saved me more time than any other.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl