konsulting gospodarczy*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Konsulting gospodarczy przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta.
 
Studia na specjalności konsulting gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania oraz skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów strategicznych,
 • podejmowania decyzji wynikających z analizy uwarunkowań działalności gospodarczej,
 • szacowania potencjału strategicznego podmiotów gospodarczych,
 • formułowania i oceny opcji strategicznych,
 • symulacji i analizy opłacalności przedsięwzięć gospodarczych,
 • wdrażania nowoczesnych metod zarządzania,
 • efektywnego zarządzania projektem,
 • zarządzania zmianami i sytuacją kryzysową,
 • korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces,
 • zarządzania i proces doradztwa gospodarczego,
 • raportowania, prezentowania i wizualizacji informacji,
 • skutecznego negocjowania,
 • budowy relacji interpersonalnych.
organizacja

W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty tj.: modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.

Przedmioty obowiązkowe na I stopniu studiów to: audyt marketingowy, usprawnienia organizacyjne, obsługa klienta korporacyjnego, informatyka w zarządzaniu projektami, analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, techniki raportowania.

profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia specjalności konsulting gospodarczy powinien posiadać ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w szczególności w obszarze planowania strategicznego.

Powinien posiadać umiejętność diagnozowania i analizy problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien także posiadać umiejętności analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole.

Absolwent specjalności konsulting gospodarczy powinien być przygotowany do podjęcia pracy analityka lub doradcy czy konsultanta w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, asystenta czy doradcy prezesa lub dyrektora w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu branżowym, jak również zarządzającego procesami gospodarczymi.

W szczególności absolwent I stopnia studiów powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku:

 • analityka strategicznego, określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i jego jednostek strategicznych,
 • analityka branżowego, sektorowego,
 • analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe,
 • analityka zdrowia organizacji,
 • analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl