zarządzanie projektami międzynarodowymi*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Postępujący proces globalizacji, otwierające się granice i wzajemne przenikanie się gospodarek różnych krajów są przyczyną złożonych i intensywnych zmian, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany owe sprawiają, że w przedsiębiorstwach rośnie liczba realizowanych projektów, których celem jest kreowanie nowych produktów i usług, zdobywanie  nowych rynków zbytu, lokowanie kapitałów w przedsięwzięcia  inwestycyjne czy też wprowadzanie innowacji w procesach zarządzania. Pojawienie się w Polsce wielonarodowych przedsiębiorstw zaowocowało powstaniem zespołów międzynarodowych współpracujących nad interdyscyplinarnymi projektami „ponad granicami państw i kultur”. Rozwój kariery zawodowej stracił swój dawny pionowy, hierarchiczny charakter. Koncentruje się wokół różnorodnych projektów, których realizatorami są zespoły o zmiennym składzie osobowym i dość amorficznej strukturze. Pracownicy stają się dzisiaj nomadami wędrującymi poziomo wokół coraz bardziej złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć, czyli projektów.

Celem kształcenia na specjalności jest opanowanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie:

 • elastycznego projektowania i skutecznego implementowania strategii działania przedsiębiorstwa,
 • efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania kapitałów na finansowanie działalności,
 • zarządzania ryzykiem i przepływami finansowymi,
 • diagnozy i projekcji efektywności ekonomicznej projektów,
 • budżetowania projektów,
 • nowoczesnych technik zarządzania projektami,
 • narzędzi planowania, koordynacji i kontroli działań,
 • skutecznego komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym,
 • funkcjonowania w zespołach wielonarodowych i wielokulturowych, rozumienia uwarunkowań różnic kulturowych partnerów zagranicznych,
 • interpretowania międzynarodowych uregulowań prawa handlowego, podatkowego i finansowego,
 • przedsiębiorczego i innowacyjnego wykorzystywania szans, jakie stwarza rynek międzynarodowy,
 • skutecznego negocjowania kontraktów handlowych,
 • wykorzystania technik marketingowych, handlowych i logistycznych do realizacji projektów międzynarodowych.

W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, stąd przewaga technik interaktywnych takich, jak studia przypadków, symulacja, prace w małych zespołach oraz obowiązkowy staż trzymiesięczny w firmach krajowych i zagranicznych.

profil absolwenta

Nabycie umiejętności projekcyjnych, metodycznych i społecznych w toku studiów oraz ich rozwijanie w praktyce biznesowej jest podłożem do podejmowania i realizacji projektów w  środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji menedżera, analityka i realizatora w międzynarodowych zespołach projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy consultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl