zarządzanie zasobami niematerialnymi*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie nowoczesnych modeli organizacji i koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie zasobami niematerialnymi. Specjalność ta przygotowuje ekspertów służb pracujących głównie dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych oraz firm konsultingowych.

Program specjalności gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, zarządzania kapitałem intelektualnym, kształtowania i rozwoju kapitału relacyjnego, strukturalnego i organizacyjnego, a także zarządzania profesjonalistami.

Gwarancją aktualności przekazywanej wiedzy jest ścisły związek treści realizowanych w ramach specjalności przedmiotów z wiodącym naukowym obszarem badawczym pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych, ich udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz bogaty zbiór publikacji poświęconych problematyce specjalności.


organizacja

W ramach specjalności Zarządzanie zasobami niematerialnymi wykładane są takie przedmioty kierunkowe, jak: analiza i diagnostyka ekonomiczna, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesowe, marketing międzynarodowy, prognozowanie i symulacja, prawo handlowe, ekonometria i badania operacyjne.

W bloku specjalizacyjnym przewidziana została następująca problematyka:

  • zarządzanie kapitałem intelektualnym,
  • kształtowanie kapitału relacji,
  • budowanie marki i wizerunku organizacji,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • rozwój kapitału organizacyjnego,
  • ochrona wartości niematerialnych i prawnych.
profil absolwenta

Program i metody nauczania umożliwiają studentom uzyskanie specjalistycznego i wyjątkowego przygotowania predysponującego do zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach nienastawionych na zysk, a ponadto w firmach konsultingowych, na stanowiskach związanych z: zarządzaniem projektami dotyczącymi kształtowania marki i budowania wizerunku organizacji, generowania kapitału relacji, rozwoju kapitału organizacyjnego, oceny i raportowania kapitału intelektualnego, sterowania rozwojem kapitału ludzkiego, przewodzenia pracownikami wiedzy. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą zajmować stanowiska menedżerów ds. zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentów, kluczowych klientów, organizacji partnerskich, kontaktów z inwestorami. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej oraz wykonywanie wolnego zawodu doradcy organizacyjnego w krajowych oraz zagranicznych firmach konsultingowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl