marketing międzynarodowy*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Specjalność marketing międzynarodowy stwarza studentom możliwość studiowania i zapoznania się z ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami kształtowania marketingowej strategii rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym, europejskim  i międzynarodowym. Zakłada zdobycie pogłębionej wiedzy, umożliwiającej podejmowanie racjonalnych, skutecznych decyzji dotyczących instrumentów marketingowego - mixu, w tym zwłaszcza oferty przedsiębiorstwa, sposobu jej promowania i strategii rozmieszczenia w kanałach rynku.

organizacja

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 • Współczesne problemy marketingu  międzynarodowego (Marketing II),
 • Międzynarodowe badania marketingowe,
 • Rynek Unii Europejskiej ,
 • Public Relations,
 • Rachunkowość międzynarodowa.

W ramach wykładów do wyboru oferowane są następujące  przedmiotów:

 • Usługi na rynku międzynarodowym,
 • Marketing społeczny,
 • Problemy globalne współczesnego świata,
 • Zarządzania marką na rynkach międzynarodowych,
 • Strategie kształtowania cen w biznesie międzynarodowym,
 • Zarządzanie reklamą,
 • Zarządzanie międzynarodowe,
 • Negocjacje międzynarodowe,
 • Marketing B2B,
 • Kształtowanie wizerunku firmy           ,
 • Marketing w kulturze.
profil absolwenta

Specjalność marketing międzynarodowy przygotowuje do prowadzenia badań marketingowych rynków zagranicznych, sporządzania analizy marketingowej sytuacji firmy, zarządzania strategicznego i kształtowania marketingowych strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Ukazuje różne obszary aplikacji marketingu w wymiarze międzykulturowym, europejskim i globalnym. Zamierzeniem Specjalności jest przygotowanie absolwentów do podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji w zakresie formowania misji i  pozycji rynkowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, zarządzania marketingiem w skali międzynarodowej oraz wykorzystywania poszczególnych instrumentów marketingowego oddziaływania na konsumentów i konkurentów.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach rożnych sektorów i branż, funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, agencjach konsultingowych (w tym badań rynku, agencjach reklamy i public relations), instytucjach sektora publicznego i organizacjach non-profit. Zajmują stanowiska menedżerów, specjalistów i ekspertów w zakresie marketingowego zarządzania biznesem międzynarodowym. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także Absolwentom zakładanie i prowadzenie swoich własnych firm. Dzięki swoim wysokim, profesjonalnym kwalifikacjom absolwenci Specjalności wnoszą istotny wkład w rozwiązywanie rynkowych problemów przedsiębiorstw i organizacji funkcjonujących w warunkach internacjonalizacji i globalizacji współczesnego świata.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl