zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Specjalność zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu jest po raz pierwszy oferowana studentom studiów dziennych. Stanowi dopełnienie funkcjonalnego układu proponowanych już specjalności i ma na celu przygotowanie i dostarczenie absolwentom kierunku wyprofilowanej wiedzy z zakresu współczesnych problemów organi8zacji oraz zarządzania procesami sprzedażowymi traktowanymi jednakże szeroko, tzn. wraz z problematyką zakupów i zbytu w przedsiębiorstwach produkcyjnych , a także z problematyką sprzedaży w instytucjach pośrednictwa handlowego.
organizacja

W ramach specjalności prowadzone będą wykłady i ćwiczenia, a w ich ramach praktycznie zorientowane studia przypadków, prezentacje oraz odgrywanie ról. Przewiduje się współudział w zajęciach praktyków - szefów służb sprzedażowych przedsiębiorstw. Prowadzone będą konsultacje, praktyki zawodowe oraz wizyty w przedsiębiorstwach. Docelowo planuje się zintegrowanie programu specjalności z profilem kształcenia handlowców w dużych organizacjach produkcyjnych i handlowych umożliwiających certyfikację programu w formie dodatkowych świadectw dla absolwentów.

W ramach bloku specjalnościowego wykładane będą następujące przedmioty: teoria potrzeb i konsumpcji, badania marketingowe, logistyka, organizacja i technika sprzedaży, polityka zaopatrzenia, marketing przedsiębiorstw handlowych, merchandising, negocjacje handlowe, teoria lokalizacji działalności handlowej, zarządzanie kapitałami w przedsiębiorstwie, prawo gospodarcze publiczne, systemy informatyczne w handlu.

profil absolwenta

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętność profesjonalnego handlowca posiadającego sprawność organizowania i zarządzania sprzedażą w różnych jej wariantach oraz kierowania zespołem sprzedażowym.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, budowlanych, rolniczych, usługowych na różnych stanowiskach związanych ze sprzedażą towarów i usług.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~SfZguSyl5rus  2017-06-14 06:14:38
Aparlentpy I took the opposite approach. I used many words when I discovered this product in our grocery store. I even took photos. In the store. You can read my loony take on it .Enjoy!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl