doradztwo finansowo-księgowe*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

W procesie kształcenia akcentuje się praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, poprzez rozwiązywanie typowych problemów księgowych, finansowych i podatkowych występujących w działalności gospodarczej. Doradztwo finansowo-księgowe dotyczy w szczególności ewidencji złożonych, nietypowych operacji gospodarczych, rozliczeń publicznoprawnych z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jednostkami samorządu terytorialnego. Zakresem doradztwa objęta jest współpraca z bankiem, leasingodawcą, urzędem statystycznym i innymi instytucjami.

profil absolwenta

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego specjalisty lub funkcji kierowniczych w działach księgowych, finansowych, podatkowych przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych).

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:

 • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej,
 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
 • Doradca finansowy,
 • Doradca inwestycyjny,
 • Doradca podatkowy,
 • Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych,
 • Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych,
 • Specjalista zarządzania ryzykiem.

W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:

 • Głównego księgowego,
 • Kierownika działu finansowego,
 • Doradcy podatkowego,
 • Inspektora kontroli skarbowej,
 • Kontrolera państwowego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl