rachunkowość przedsiębiorstw*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Absolwenci specjalności rachunkowość przedsiębiorstw będą posiadali wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej w ujęciu Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz z zakresu rachunkowości zarządczej. Absolwenci powinni posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi w obszarze współczesnego biznesu, a także powinni dostrzegać i interpretować powiązania przyczynowo- skutkowe występujące pomiędzy zjawiskami gospodarczymi występującymi na szczeblu makro- i mikroekonomicznym, w warunkach otwartej gospodarki rynkowej (globalizacji i internacjonalizacji rynków finansowych).

profil absolwenta

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i oceniania efektywności ich wykorzystania. Zdobyta wiedza sprzyja również wykorzystaniu kapitałów drogą transferów międzynarodowych. Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności to potencjalne atuty pozwalające na podjęcie pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i niefinansowych na stanowiskach: księgowego, analityka finansowego, asystenta dyrektora finansowego, doradcy klienta w instytucjach finansowych. Absolwenci dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom mogą również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także będą przygotowani do wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie zarządzania zasobami organizacji.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl