międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

opis

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są niezwykle interesujące i szczególnie skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc.

specjalności

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne pierwszego stopnia trwają trzy lata i prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata na jednej z dwóch specjalności:

  • Ekonomia,
  • Matematyka.
profil absolwenta

Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności jej zgłębiania:

  • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy specjalistycznej w oparciu o wyniki najnowszych badań z matematyki, ekonomii oraz dziedzin pokrewnych,
  • twórczego formułowania i weryfikowania hipotez badawczych dotyczących różnorodnych procesów ekonomicznych, z wykorzystaniem metod modelowania matematycznego,
  • swobodnego budowania i modyfikowania modeli mikro- i makro-ekonometrycznych,
  • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Absolwenta wyróżnia:

  • szczególnie ceniona na rynku pracy nieskrępowana umiejętność stosowania teoretycznej wiedzy matematycznej do rozwiązywania dowolnie złożonych problemów ekonomicznych w dziedzinie finansów i ubezpieczeń,
  • umiejętność skutecznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zdobytych podczas studiów.

Absolwent posiada wiedzę, indywidualnie dobraną specjalizację oraz umiejętności niezbędne są do:

  • samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących zaawansowane metody analizy ilościowej,
  • podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl