administracja

opis

Administracja (łac. administrare - być pomocnym) to: "(...) działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne." (źródło: Wikipedia).

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Cechą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także umiejętność współpracy i postępowania z nimi.
 2. Istotną rolę w pracy odgrywa dokładność. Pracownik administracyjny zajmuje się głównie zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych odnośnie wymaganych dokumentów, zastosowania odpowiednich przepisów, wydania decyzji.
 3. Ważna też jest spostrzegawczość. Niezwykle przydatna okazuje się zwłaszcza podczas kontroli składanego przez klienta wniosku oraz uzupełniających go materiałów.
organizacja

Administrację można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym, online), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na administracji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • prawo administracyjne
 • administracja publiczna
 • polityka administracyjna
 • prawo administracyjne i gospodarcze
 • postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
 • prawo finansowe
 • prawo pracy
 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona środowiska techniki organizatorskie i decyzyjne
 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 • prawo służby cywilnej
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo autorskie
 • psychiatria sądowa
 • postępowanie karne
 • prawo wykroczeń
 • ochrona prawna konkurencji
 • prawo człowieka w działalności policyjnej
 • prawo policyjne
 • podstawy negocjacji

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • administracja publiczna,
 • administracja ochrony środowiska,
 • administracja gospodarcza,
 • administracja samorządowa,
 • zarządzanie kadrami administracji,
 • administracja europejska,
 • administracja międzynarodowa,
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzanie w administracji,
 • Prawo i administracja UE,
 • administracja gospodarką turystyczną,
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej,
 • administracja podatkowa,
 • administracja elektroniczna,
 • integracja europejska,
 • działalność organizacji pozarządowych,
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • administracja celna,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • samorząd terytorialny,
 • studia europejskie,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • administracja należności publicznych,
 • administracja obszaru ochrony prawnej,
 • E-administracja,
 • finanse obszaru publicznego,
 • finanse publiczne,
 • ochrona środowiska - środowisko regulacyjne,
 • polityka administracyjna,
 • prawo i ochrona pracy,
 • procesy międzynarodowe - globalizacja w Europie,
 • środowisko przestrzenne - środowisko regulacyjne,
 • zabezpieczenie - gwarancje społeczne,
 • zarządzanie w administracji,
 • administrowanie instytucjami Unii Europejskiej,
 • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne,
 • odpowiedzialność administracji publicznej za ochronę środowiska,
 • administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe,
 • administracja i organizacja sektora publicznego,
 • doradztwo podatkowe,
 • procedury sądowo-administracyjne,
 • specjalizacja europejska,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • resocjalizacja,
 • samorząd terytorialny,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
profil absolwenta

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako:

 • urzędnik do spraw podatków,
 • urzędnik organów udzielających licencji,
 • pośrednik pracy,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • specjalista analizy rynku pracy,
 • referent administracyjno-biurowy,
 • urzędnik państwowy,
 • urzędnik samorządowy,
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.
możliwości rozwoju

Jeśli absolwent administracji chce wzbogacać swój warsztat pracy, powinien co jakiś czas podnosić własne kwalifikacje zawodowe np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach dokształcających czy studiach podyplomowych.

Np. szkolenia i kursy z zakresu:

 • Kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
 • E-administracji.
 • Administracji zaawansowanym serwerem pocztowym Postfix i inne.
ciekawostki

Zajrzyj na podane poniżej portale, jeśli szukasz informacji na temat:

 1. możliwości podjęcia pracy w służbie cywilnej - http://www.dsc.kprm.gov.pl/
 2. służby celnej - http://www.mf.gov.pl/?const=2
 3. Unii Europejskiej - http://www.ukie.gov.pl
 4. prawa administracyjnego - http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/107htm


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  /  42
~  2013-05-29 17:03:40
Co z tego że materiał w 80% jest taki sam i "schemat nauki jest taki sam ", bo materiał w 80% jest taki sam i "schemat nauki jest taki sam " na najlepszym wydziale prawa w kraju na uniwerku i na przaśnej prywatnej szkółce w Kielcach, Tomaszowie i innej Koziej Wólce, ale ogromnej różnicy nie trzeba nikomu średnio inteligentnemu tłumaczyć.
 
 
~sss  2013-05-28 11:32:08
człowieku nie zapominaj gdzie mieszkasz . Studia sa ogólnie niemile widziane jak nie jesteś znajomym królika
 
 
~  2013-05-27 22:08:21
mgr prawa (bez aplikacji) < mgr administracji na WPiA, administracja w urzędach jest lepiej widziana niż prawo, tak samo w firmach i bankach, ludzie po prawie są w sobie zadumani i żądają Bóg wie jakich pensji...pracodawcy wolą po administracji...kolega po administracji pracuje jako specjalista ds. prawnych w banku....po prawie to tylko aplikacja i do sądów jako sędziowie czy adwokaci, jak masz rodzinę to i notariusze bez aplikacji lipa gorzej niż po administracji...no i fakt administracja to nie prawo to zupełnie inny kierunek, jest tam z całych studiów z 85% prawa i 15% ekonomii. Administracja już kształci w danej dziedzinie, a nie jak prawo we wszystkim czyli tak naprawdę w niczym na administracji skupiają się właśnie na wszelkim prawie administracyjnym inne prawa też są, ale w 80% tego co na prawie ale to lepiej bo znając zasady i schemat resztę doczytasz...a ogólnie studiować nie warto...pracy po tym niema tak jak po prawie.
 
 
~  2013-05-27 01:17:04
Administracja to nie prawo i nie ma co się łudzić. Nie warto studiować tego kierunku. Ja drugi raz bym się nie na niego nie zdecydowała. Na szczęście ma jeszcze jedne fakultet :). A co do znajomość na prawie to mit rozsiewany przez nie nieudaczników, ma kuzynkę która jest naprawdę wyjątkowo zdolna i pracuje w dobrej kancelarii, żadnych znajomości nie miała. Po administracji moje koleżanki też załapały się do rożnych urzędów, na trzy pracują w starostwie. Więcej da się.
 
 
~  2013-05-24 17:28:52
Nie wiem skąd takie porównania, administracja to zupełnie inny kierunek od prawa, bardzo podobny ale jednak inny, po administracji jest się lepiej przygotowany do pracy w jst, administracji rządowej, finansach, bankach czy administracji firm. Na prawie z koli są lepiej przygotowani do reprezentacji przed sądem w sporach karnych, cywilnych (ale tu trzeba aplikacji, nie wiem po co, relikt przeszłości) Na administracji uczą się już specjalizacji w 2 dziedzicach w administracji podatkowej, pracy, specjalnej itd do wyboru + prawo administracyjne, są nawet lepiej przygotowani jako managerowie firm z uwagi na występowanie na tych studiach nie tylko przedmiotów prawniczych, ale też ekonomicznych np. zarządzanie ludźmi, organizacją, analiza majątkowa, projekty do UE, statystyka ect. Ktoś pisał, że na prawie mają więcej, ok, ale mając na administracji choćby 70% tego co na prawie to znając zasady i schematy resztę sobie doczytam, po co wkuwać ze wszystkich dziedzin prawa jak i tak potem siedzi się w góra 3? I to jest właśnie na minus dla prawa. Jeżeli ktoś zatrudnia prawnika do banku to go interesuje prawo bankowe, podatki, gospodarka, ekonomia, a nie procedura karna. To samo w urzędzie interesuje go prawo administracyjne a nie procedura cywilna tylko kpa…egzekucja w administracji itd.
 
 
~  2013-05-22 14:18:34
W sumie to po co się kłócić najlepiej to widać, przy przepisach jak ktoś skończy mgr administracji i idzie na prawo, bo ma rodzinę i chce zostać np. sędziom to w całe te 5 lat prawa, ma może 6 poważnych przedmiotów w tym 4 tylko rozszerzone np. pk, kpk, kpc...Z kolei jak ktoś z prawa idzie na administracje (nie wiem po co, ale są tacy) to oprócz przedmiotów prawniczych czyli około 90% studiów musi zaliczać statystyki, analizy finansowe, projekty UE,zarządzanie ludźmi, organizacją, naukę o admin. i inne takie, ale to jest około 10% studiów administracji, więc też tylko tam jest, siedzi i nic nie robi....a wykładowcy mają wręcz obowiązek dokonana przepisu kursu już odbytego przez studenta...
 
 
~  2013-05-19 22:44:24
Widać ziomek, że nigdy nie studiowałeś administracji i nie miałeś z tym styczności, a ogólnie mówią schemat nauki taki sam, i tu i tu wkuwanie takich samych treści, tylko w niektórych przedmiotach na administracji jest tego 80% tego co na prawie, a na niektórych nawet 120% np. kpa, pa.a jeszcze niektórych 50% ale to min. Obydwa kierunki są do niczego administracji w ogóle się nie opłaca studiować, bo raz niemożna robić aplikacji nie wiadomo czemu i zarazem wiadomo...2 bez znajomości w urzędzie pracy niema, wolą gościa po europeistyce, ale z ciotką w urzędzie przyjętą za PRLu, a prawo jak nie masz rodziny w dużej znanej kancelarii, ojca notariusz,sędziego to interes nie warty zachodu...reasumując oba kierunki dziś są niepotrzebne i nie prestiżowe i nie pożądanie, ilu może być prawników na rynku??? oba kierunki jadą w dzisiejszych czasach na tym samym wózku, wózku do urzędu pracy...
 
 
~  2013-05-19 18:33:24
Prawie jak prawo PRAWIE robi Wielką różnice. Administracja to slaby kierunek, traktowany przez uczelnie po macoszemu, przez wykładowców z politowaniem. Tak jak ktoś niżej napisał źródełko do zarabiania pieniędzy dla uczelni, dla tych co na prawo nie mieli nawet szans się dostać i jeszcze wszyscy mają wieli kompleks na punkcie tego prawa i dalszej rodzinie i sąsiadom wmawiają że niby prawo studiują. Co z tego że niby masz 80 % przedmiotów, tylko że różnica jest ogromna w poziomie. Bo kuć to można administracji, jeszcze żeby było milej dają nam listę pytań...i w ogóle każdego przepuszczają. Metoda zzz prawnika nie zrobi. Zycie kurdę marnuję na tym kierunku, a tu jeszcze jakieś oszołomy na forach go wychwalają, w życiu drugi raz bym nie poszedł. Teraz po licencjacie uciekam na polibudę i odradzam maturzystom !! Zmarnujecie czas i pieniądze. !!! Administracja do prawa to ma się tak jak informatyka na UW a informatyka w wyższej szkole w koziej wólce, niby tematyka podobna, a różnica olbrzymia !!!. NIe zawracajcie sobie tym nawet głowy. Szczerze
 
 
~  2013-05-15 21:51:49
Administracja na WPiA ma w programie (lic+mgr) takie same przedmioty jak na prawie tylko w zależności od uczelni w różnym stopniu są realizowane, ale jest to ok. 80% z tego przedmiotu co na prawie, czasem więcej np. administracyjnego, kpa, egzekucji w adminie itd. gospodarki, podatków, a czasem mniej np. kpc, kpk, ale summarum to ok. 80% to samo. Więcej do wykucia mają po stronie prawa, schemat nauki taki sam, wkuwanie kodeksów, ustaw i innych takich....
 
 
~  2013-05-12 11:42:12
Mój kolega aplikował na stanowisko w urzędnicze, ale jako informatyk i było też na stanowisko urzędnicze - urzędnika i tak to opisuje: "Na marginesie - brałem kiedyś udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Absolwentka administracji zmiażdżyła (nie da się tego inaczej nazwać) wiedzą na temat szczegółowego działania jst. ubiegających się o to samo stanowisko dwóch prawników (i dostała etat)." dlatego jak macie plecy w administracji samorządowej, państwowej to administracja lepsza od prawa, więcej się tam uczą na temat prawa administracyjnego i postępowania niż na prawie, a na prawie więcej prawa karnego, jak macie plecy robota będzie zawsze czy to w jst, bankach, firmach, nie tylko urzędach...mój kolega po mgr administracji w Poznaniu jest w banku specjalistą ds. prawnych.
 
 
~  2013-05-07 18:48:50
Nie !!! na administrację. Nie uczą tam ani administracji a już na pewno nie prawa...
 
 
~  2013-05-01 00:18:41
Na uj administracja jest zaoczna i ma wrażenie po 2 latach że służy głownie to trzepania kasy od ludzi. Poza tym to co że jest są przedmioty prawnicze ale to nie jest en sam pozom, nawet między poszczególnymi wydziałami jest kolosalna różnica.
 
 
~  2013-04-29 22:23:38
administracja to takie grosze prawo, a gorsze dlatego, że po administracji nie można być sędzią itd, dlatego materiał trochę okrojony, bo studia nie przygotowuje na aplikacje, raczej praca w urzędach, obsługa prawna firm, banków...jak ktoś przeczy zapytajcie znajomych z administracji co mają w planie zajęć tylko prawo, prawo i tak na okrągło..
 
 
~  2013-04-25 22:48:19
co to jest sgh bo nie wiem??? jak studiuję Administracje na UJ i mam inne wrażenie odnośnie opinii: niema co porównywać do prawa....Chyba lepiej skończyć administracje na UJ na WPiA, niż w jakiejś pseudo szkółce prawo, i na tym zakończyć.
 
 
~  2013-04-25 21:24:22
po pierwsze to nie byłeś tylko byłam, a właściwie jeszcze jestem. Administracji nie ma nawet co porównywać do prawa, czy nawet do finansów rachunkowościowi. Widziałeś kazusy...Sama tam poszłam bo nigdzie się nie dostałam, po roku poprawiłam maturę i jest na FiR na sgh, A Ty się nie musisz tak podniecać, bo wyraziłam tylko mój pogląd na temat studiów. Tak jakby ktoś chciał skorzystać z mojego doświadczenia.
 
 
~do tego na dole  2013-04-24 21:53:09
Okrojone to jest karne, cywilne, a na prawie administracyjne i kpa, jak mówisz że na adminie jest 20% tego co na prawie to znaczy, że tego nie studiujesz i się błaźnisz tutaj...doradców podatkowych jest pełno po administracji przeważnie urzędnicy US, no a po FiR no to fakt doradcy nie zrobisz i prawa finansowego nie miałeś, więcej na tym, bo to nawet na administracji przerabiają jak na prawie i robią kazusy, nie kłam że studiujesz bo widać że nawet nie byłeś na WPiA!!
 
 
~  2013-04-23 22:26:10
Ja studiuję finanse i rachunkowość i administrację, Myślę że daje to jakieś perspektywy. Chociaż administracji jako samego kierunku nie polecam. Do prawa nie ma co porównywać. To że jest prawo to nie znaczy że to jest to samo. Przedmioty strasznie okrojone, traktowane po macoszemu, na administracji to polega tylko na przyswojeniu paru pojęć z danej dziedziny, na pewno nie będę potem w stanie tego rozkminiać jak prawnik i trzepać kazusy. Miałam plany żeby iść na doradcę podatkowego, ale chyba sobie odpuszczę, egzamin jest trudny....Nawet na FiR maiła więcej z prawa finansowego niż na adm a tak to jest podobno tylko z 20 % tego co na prawie i nikt się nie zagłębia w skomplikowane problemy, wszystko tak powierzchownie. Trochę mnie to załamało i chyba zweryfikuje plany. A każdy razie administracji jak kierunek nie polecam, a jak już ją studiujecie to rozsądnie jest zrobić to co ja - i isć na jakiś dodatkowy kierunek. Wtedy to ma jeszcze jakiś sens
 
 
~polski absolwent  2013-04-23 18:20:23
tak sie napalacie studenciaki a ten kierunek jest tyle samo warty na tym rynku pracy co socjologia, polilolo czy zarzadzanie czyli- może frytki do tego?
 
 
~  2013-04-22 17:17:23
na administracji jak już, jest to samo co na prawie, prawo, prawo i jeszcze raz prawo, na okrągło tyle, że na prawie muszą trochę więcej wryć na pamięć...niż na administracji...schemat nauki taki sam..
 
 
~  2013-04-21 22:45:21
Administracja to nie jest zły kierunek, sama studiuję i nie wiem czemu wszyscy muszą mieć kompleksy na punkcie prawa i tak mówić że to praw. To że mam przedmioty prawnicze to nie znaczy że to prawo, bo taka prawda że nie ma co porównywać. Przynajmniej na dobrych uczeniach Kurczę po administracji też można fajne rzeczy. To nie takie złe studa wbrew pozorom.
 
 
str. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  /  42
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl