administracja

opis

Administracja (łac. administrare - być pomocnym) to: "(...) działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne." (źródło: Wikipedia).

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Cechą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także umiejętność współpracy i postępowania z nimi.
 2. Istotną rolę w pracy odgrywa dokładność. Pracownik administracyjny zajmuje się głównie zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych odnośnie wymaganych dokumentów, zastosowania odpowiednich przepisów, wydania decyzji.
 3. Ważna też jest spostrzegawczość. Niezwykle przydatna okazuje się zwłaszcza podczas kontroli składanego przez klienta wniosku oraz uzupełniających go materiałów.
organizacja

Administrację można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym, online), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na administracji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • prawo administracyjne
 • administracja publiczna
 • polityka administracyjna
 • prawo administracyjne i gospodarcze
 • postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
 • prawo finansowe
 • prawo pracy
 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona środowiska techniki organizatorskie i decyzyjne
 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 • prawo służby cywilnej
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo autorskie
 • psychiatria sądowa
 • postępowanie karne
 • prawo wykroczeń
 • ochrona prawna konkurencji
 • prawo człowieka w działalności policyjnej
 • prawo policyjne
 • podstawy negocjacji

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • administracja publiczna,
 • administracja ochrony środowiska,
 • administracja gospodarcza,
 • administracja samorządowa,
 • zarządzanie kadrami administracji,
 • administracja europejska,
 • administracja międzynarodowa,
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzanie w administracji,
 • Prawo i administracja UE,
 • administracja gospodarką turystyczną,
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej,
 • administracja podatkowa,
 • administracja elektroniczna,
 • integracja europejska,
 • działalność organizacji pozarządowych,
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • administracja celna,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • samorząd terytorialny,
 • studia europejskie,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • administracja należności publicznych,
 • administracja obszaru ochrony prawnej,
 • E-administracja,
 • finanse obszaru publicznego,
 • finanse publiczne,
 • ochrona środowiska - środowisko regulacyjne,
 • polityka administracyjna,
 • prawo i ochrona pracy,
 • procesy międzynarodowe - globalizacja w Europie,
 • środowisko przestrzenne - środowisko regulacyjne,
 • zabezpieczenie - gwarancje społeczne,
 • zarządzanie w administracji,
 • administrowanie instytucjami Unii Europejskiej,
 • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne,
 • odpowiedzialność administracji publicznej za ochronę środowiska,
 • administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe,
 • administracja i organizacja sektora publicznego,
 • doradztwo podatkowe,
 • procedury sądowo-administracyjne,
 • specjalizacja europejska,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • resocjalizacja,
 • samorząd terytorialny,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
profil absolwenta

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako:

 • urzędnik do spraw podatków,
 • urzędnik organów udzielających licencji,
 • pośrednik pracy,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • specjalista analizy rynku pracy,
 • referent administracyjno-biurowy,
 • urzędnik państwowy,
 • urzędnik samorządowy,
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.
możliwości rozwoju

Jeśli absolwent administracji chce wzbogacać swój warsztat pracy, powinien co jakiś czas podnosić własne kwalifikacje zawodowe np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach dokształcających czy studiach podyplomowych.

Np. szkolenia i kursy z zakresu:

 • Kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
 • E-administracji.
 • Administracji zaawansowanym serwerem pocztowym Postfix i inne.
ciekawostki

Zajrzyj na podane poniżej portale, jeśli szukasz informacji na temat:

 1. możliwości podjęcia pracy w służbie cywilnej - http://www.dsc.kprm.gov.pl/
 2. służby celnej - http://www.mf.gov.pl/?const=2
 3. Unii Europejskiej - http://www.ukie.gov.pl
 4. prawa administracyjnego - http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/107htm


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  /  42
~  2013-07-25 00:18:37
administracja na UJ, UWr, Uw... jest lepsza i ma więcej wspólnego z prawem, niż prawo na jakiejś prywatnej szkółce czy słabej uczelni....
 
 
~  2013-07-24 22:02:03
zarobki po administracji?, już mówię liche, wyobraź sobie, że liche...marne 1200 również po znajomości...
 
 
~  2013-07-24 18:47:10
Wyluzujcie :D
 
 
~scorpion  2013-07-24 00:56:54
jak z za robkami po administracji?
 
 
~  2013-07-23 19:22:11
na pewno mają za duże, ale nie tak wysokie jak studenci prawa to dopiero jest przerost formy nad treścią, zapraszam na dowolny wydział prawa lub imprezę ze studentami prawa, przekonacie się...a pracy po prawie brak, za dużo ich, a jak jest to po znajomości za 1200...
 
 
~  2013-07-23 00:35:19
mi się wydaje że studenci administracji mają za wysokie mniemanie o swoich studiach....
 
 
~  2013-07-21 01:10:37
Bo niestety ze studiów prawniczych też już się zrobiła administracja na większość uczelni....
 
 
~  2013-07-20 20:39:11
no co wy administracja to studia ścisłe nie prawnicze...
 
 
~  2013-07-20 20:37:59
administracja na UJ jest dzienna, i jest nawet jednolita dzienna...na administracji są łatwiejsze egzaminy??? słyszałeś o KPA we Wrocku, na administracji egzamin jest trudniejszy niż ma prawo...poza tym jest kilka trudnych egzaminów jak na prawie, nawet razem piszą egzaminy np. z finansów publicznych, prawa podatkowego, administracyjnego, międzynarodowego itp. no fakt cywilne i karne jest lżej przerabiane, ale reszta jest identyczna.....
 
 
~  2013-07-20 17:43:00
Administracja studia prawnicze ? Helo chyba kogoś coś boli. Administracja jest nieporównywanie łatwiejsza, na dobry wydziałach typu UJ Uw tylko w formie studiów zaocznych, już nawet samo to robi różnice. Studia zaoczne na tych uniwersytetach ( na prawie każdym kierunku ) to kpina. Nie piszę tego żeby kogoś obrazić, ale naprawdę tak jest. Na administracji wymagania są minimalne, właściwie egzaminy są takie że trudno ich nie zdać ( a i tak robią terminy poprawkowe ). Często jest tak że wręcz jest nakaz niewywalania nikogo z tych studiów ( bo organizacyjne wydział ma taką strukturę, że kasa ze studiów administracyjnych to podstawa jego funkcjonowania ). Reszta studia prawnicze też już zeszły poniżej poziomu, ale myślę że dlatego iż przy dzisiejszej konkurencji większość osób nie ma najmniejszych szans na karierę w prawie a uczelnia potrzebuje studentów, a Ci co mają ją zrobić i tak ją zrobią i muszą na to sami pracować. Oczywiście mit znajomości już dawno został obalony. Prawo jest trudne w praktyce bo wtedy wychodzi czy ty rzeczywiście rozumiesz to czego się nauczyłeś i a nie że bezmyślnie się wykułeś. Jeśli ktoś chce myć urzędnikiem to administracja chyba jet spoko, ale generalnie to słaby kierunek.
 
 
~  2013-07-20 12:41:29
na administracje idą ci co potrzebują wiedzy prawnej, ale nie chcą iść na aplikacje, bo ich nie stać, nie mają pleców lub porostu nie chcą, bo ich to niekręci, a potrzebują tej wiedzy prawnej np. do banku czy do firmy, urzędu itd. a na prawo idą ci co potrzebują wiedzy prawnej, chcą iść na aplikacje, bo ich stać, mają plecy w postaci stary notariusz, więc córka też notariusz...więc administracja to taka wiedza prawna bez aplikacji, no czyli prawo bez aplikacji, ale nie opłaca się tego studiować, bo nic po tym niema, tak jak po prawie bez aplikacji, zresztą z aplikacją też już nie jest kolorowo....
 
 
~mateusz  2013-07-20 11:11:09
administracja = studia prawnicze? lol
 
 
~monss  2013-07-20 11:10:05
trzeba naprawdę nie mieć zainteresowań, żeby iść na administrację
 
 
~dociekiwacz  2013-07-16 23:08:24
co to są studia administracyjne pierwsze słyszę?? nazwa chyba stworzona sztucznie, aby za wszelką cenę poniżyć i nie nazywać administrację studiami prawniczymi, gdzie na tych studiach non stop jest prawo, kiedyś nazywały się te studia prawo administracyjne, więc...a nawet jeśli administracyjne to jakie jeszcze kierunki to studia administracyjne?????bo np ekonomiczne to ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość...a administracyjne to jakie???
 
 
~  2013-07-14 23:50:28
administracyjne
 
 
~  2013-07-11 23:57:45
ziomek napisał, że studia prawnicze w PL to prawo, prawo kanoniczne i administracja, bo jak uważasz, że administracja to nie studia prawnicze to jakie?? ekonomiczne?, przyrodnicze?, a może ścisły kierunek???
 
 
~  2013-07-09 01:33:12
jak chciałeś mieć studia prawnicze to trzeba było iść na prawo, a nie na administrację i problem z głowy
 
 
~  2013-06-04 12:14:46
administracja to tak jak prawo, studia prawnicze.
 
 
~@@  2013-05-29 21:44:39
Moja siostra jest po administracji i pracuje w urzędzie miasta :)
 
 
~  2013-05-29 21:21:30
zawsze porównujemy Prawo do Administracji na tym samym wydziale czy tej samej samej szkółce np. prawo do administracji na WPiA UJ. Prawo do administracji w prywatnej szkółce w Kielcach, Tomaszowie i innej Koziej Wólce, a nie prawo w prywatnej szkółce do administracji na UJ, bo wtedy wiadomo, że administracja 100 razy lepsza....
 
 
str. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  /  42
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl