administracja

opis

Administracja (łac. administrare - być pomocnym) to: "(...) działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne." (źródło: Wikipedia).

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Cechą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także umiejętność współpracy i postępowania z nimi.
 2. Istotną rolę w pracy odgrywa dokładność. Pracownik administracyjny zajmuje się głównie zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych odnośnie wymaganych dokumentów, zastosowania odpowiednich przepisów, wydania decyzji.
 3. Ważna też jest spostrzegawczość. Niezwykle przydatna okazuje się zwłaszcza podczas kontroli składanego przez klienta wniosku oraz uzupełniających go materiałów.
organizacja

Administrację można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym, online), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na administracji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • prawo administracyjne
 • administracja publiczna
 • polityka administracyjna
 • prawo administracyjne i gospodarcze
 • postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
 • prawo finansowe
 • prawo pracy
 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona środowiska techniki organizatorskie i decyzyjne
 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 • prawo służby cywilnej
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo autorskie
 • psychiatria sądowa
 • postępowanie karne
 • prawo wykroczeń
 • ochrona prawna konkurencji
 • prawo człowieka w działalności policyjnej
 • prawo policyjne
 • podstawy negocjacji

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • administracja publiczna,
 • administracja ochrony środowiska,
 • administracja gospodarcza,
 • administracja samorządowa,
 • zarządzanie kadrami administracji,
 • administracja europejska,
 • administracja międzynarodowa,
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzanie w administracji,
 • Prawo i administracja UE,
 • administracja gospodarką turystyczną,
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej,
 • administracja podatkowa,
 • administracja elektroniczna,
 • integracja europejska,
 • działalność organizacji pozarządowych,
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • administracja celna,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • samorząd terytorialny,
 • studia europejskie,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • administracja należności publicznych,
 • administracja obszaru ochrony prawnej,
 • E-administracja,
 • finanse obszaru publicznego,
 • finanse publiczne,
 • ochrona środowiska - środowisko regulacyjne,
 • polityka administracyjna,
 • prawo i ochrona pracy,
 • procesy międzynarodowe - globalizacja w Europie,
 • środowisko przestrzenne - środowisko regulacyjne,
 • zabezpieczenie - gwarancje społeczne,
 • zarządzanie w administracji,
 • administrowanie instytucjami Unii Europejskiej,
 • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne,
 • odpowiedzialność administracji publicznej za ochronę środowiska,
 • administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe,
 • administracja i organizacja sektora publicznego,
 • doradztwo podatkowe,
 • procedury sądowo-administracyjne,
 • specjalizacja europejska,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • resocjalizacja,
 • samorząd terytorialny,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
profil absolwenta

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako:

 • urzędnik do spraw podatków,
 • urzędnik organów udzielających licencji,
 • pośrednik pracy,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • specjalista analizy rynku pracy,
 • referent administracyjno-biurowy,
 • urzędnik państwowy,
 • urzędnik samorządowy,
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.
możliwości rozwoju

Jeśli absolwent administracji chce wzbogacać swój warsztat pracy, powinien co jakiś czas podnosić własne kwalifikacje zawodowe np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach dokształcających czy studiach podyplomowych.

Np. szkolenia i kursy z zakresu:

 • Kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
 • E-administracji.
 • Administracji zaawansowanym serwerem pocztowym Postfix i inne.
ciekawostki

Zajrzyj na podane poniżej portale, jeśli szukasz informacji na temat:

 1. możliwości podjęcia pracy w służbie cywilnej - http://www.dsc.kprm.gov.pl/
 2. służby celnej - http://www.mf.gov.pl/?const=2
 3. Unii Europejskiej - http://www.ukie.gov.pl
 4. prawa administracyjnego - http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/107htm


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  42
~  2013-08-09 21:32:47
Wystarczy spytać jakiegokolwiek wykładowce co uważają na temat administracji i jego absolwentów. Na Uj nawet egzaminów nie mają tylko zaliczania i to jeszcze ograniczają im się materiał. Administracja to słaby kierunek, każdego się tam przepuszcza, a poziom niski.
 
 
~  2013-08-09 21:29:22
hahahah Ciekawe czy istnienie taki chociaż jeden .....
 
 
~  2013-08-09 11:38:13
Czy wiecie, że przed wojewódzkim sądem administracyjnym czy naczelnym sądem administracyjnym, nie może was reprezentować mgr administracji np. na tym uj czy uwr, który pracuje w firmie na stanowisku specjalista ds. prawnych od 12 lat i zajmuje się prawem administracyjnym (nie wszystkim, bo nawet najlepszy prawnik-administratywista nie zna całego prawa administracyjnego, jest go za dużo), postępowaniem administracyjnym, egzekucją w administracji i podatkami i tylko tym, ale może was przed tymi sądami reprezentować np. aplikant adwokaci co skupia się głównie na prawie karnym i postępowaniu karnym, i ma w administracji i prawie administracyjnym, praktyczne zerowe doświadczenie, widzicie jakie to chore...
 
 
~  2013-08-09 11:26:15
No ja nie wiem czy prawo jest jeszcze prestiżowe w dzisiejszych czasach, liczą się nowe technologie i medycyna, prawo można teraz zrobić mgr w 2,5 roku po AWF, czy socjologii, prestiż polega tylko na tym, że po prawie ma się uzurpowany dostęp do zawodów prawniczych takich jak adwokat, notariusz, radca prawny, komornik (komornikiem, można było zostać po administracji do 2008 roku), co mogliby robić ludzie po innych innych kierunkach, np. właśnie administracji, teraz szukamy wąskich specjalizacji czy księgowy mógłby być radcą z zakresu prawa o rachunkowości, podatkowego, urzędnik w ministerstwie, urzędzie wojewódzkim, marszałkowskim, z dziedziny prawa jaką się zajmuje, ale lobby i palestra blokuje im dostęp do np. reprezentacji przez sądem w czym oni byli by lepsi w tym w czym pracują na co dzień ponad 20 lat i mają doświadczenie praktyczne, zwiększyli by konkurencję i zmniejszyli cenę. tylko urząd sędziego i prokuratora powinno się wykonywać po prawie do reszty prawa nie trzeba...
 
 
~lol  2013-08-09 10:38:44
skoro administracja jest jak prawo, to po co są to dwa oddzielne kierunki studiów? :D przecież macie to samo :P trzeba było na prawo iść - chociaż o wiele bardziej prestiżowe :P
 
 
~spawacz  2013-08-08 21:39:05
Nieważne ile jakiego materiału jest na studiach liczy się to co się robi w praktyce, w życiu możesz mieć na administracji 70% z cywilnego tego co na prawie, a pracować w prawie cywilnym w życiu, w praktyce i będzie je znał lepiej niż ten co miał na prawie więcej cywilnego, tak samo z egzekucją w administracji co z tego, że jest jej na studiach administracji więcej, a na prawie niema, jak ktoś skończy prawo i będzie pracował w egzekucji w administracji to będzie ją umiał lepiej niż ten co ją miał na administracji, a pracuje w prawie cywilny. Moim zdaniem lepiej jest mieć mniej, ale wiedzieć gdzie, czego i jak szukać, nie ukrywajmy schemat nauki na tych studiach w PL jest identyczny wkuwanie na pamięć, więc chyba lepiej wkuwać mniej, bo to tylko teoria liczy się praktyka w życiu jeszcze raz to powtarzam, zobaczenie jak księgowi znają prawo podatkowe, dlaczego bo robią to w praktyce, a na studiach ten przedmiot to może 40% tego co administracji/prawie. Studia w Polsce niewiele uczą praktyki, a powiedziałbym, że wcale jej nie uczą dlatego nam do zachodu bardzo daleko. A co do rodzajów studiów, to o co tu się spierać pielęgniarstwo to studia medyczne to nie medycyna, ale studia medyczne, a administracja to nie prawo, ale studia prawnicze, bo uczą tam prawa wszelkiego ordzaju, oczywiście chodzi mi o te administracje na wydziałach prawa (WPiA) nie te np. na WSB…
 
 
~  2013-08-08 18:48:02
Skończyłem najpierw administracje (lic) potem też prawo mgr 5 letnie i powiem tak na prawie szerzej jest omawiane prawo karne i cywile, a także ich procedury, natomiast na administracji dokładniej jest przerabiane postępowanie administracyjne i prawo, na niektórych uczelniach (wpia) słyszałem, że jest jeszcze egzekucja w administracji, ale to jest tylko na administracji na prawie tego przedmiotu niema...zaczołm prawo jak skończyłem licencjata z admin. i powem, że prócz karnego, cywilnego, kpk, kpc...dostałem przepis z administracji min. z konstytucyjnego, rodzinego, międzynarodowego, podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych no ze wszystkiego prócz tych 4, wzasadzie nudziłem się na studiach, jak ktoś mi powie, że administracje jeszcze mgr to wycinek prawa to mówię, że to bzdura, znam to z własnego doświadczenia, administracja to jak najbardziej studia prawnicze, tylko mają zablokowy dostęp do aplikacji i niemożna tego porównywać jest niektórzy porównują do pielęgniarstwa z medycyną, bo pielęgniarstwo to 30% medycyny, a administracja (mgr) to 85% prawa, jak byłem na prawie chciałem wybrać specializację admin. ze zzględu na lic. ale musiałem iść na międzynarodową i unii ue, bo wszyscy z prawa brali albo karną, albo cywilną, albo finansową, albo międzynarodową i unii, mówili że administracyjnej niechcą bo to dla studentów administracji na wpia mgr administracji to prawnik-administratywista, to powiedział nam nawet na wykładzie jeden z prof, że jak nam ktoś z administracji powie że jest prawniekm administratywistą to jest to prawda, teraz i tak pracuję w urzędzie miasta zajmuję się projektami do unii europejskiej...a teraz możecie sobie pisać co chcecie i zaprzeczać, ale zaprzeczacie tylko samym sobie....
 
 
~  2013-08-08 17:16:45
dnem to ty jesteś w dodatku intelektualnym.....bo za dorobienie administracji nikt by nie zapłacił , a to jest business. I myślisz że co taka osoba z takim dyplomem zrobi???? Nie ma on żadnej wartości. I w niczym to ujemnie nie wpływa na tych co kończą prawo na np .UJ....to że prywatna szkoły mają masowo informatykę, to w czym to "zagraża" informatykom z np. UW czy PW...Współczuję percepcji rzeczywistości. Potwierdzam opinie że studenci administracji mają za duże mniemanie o swoim kierunku. Jak chciał ktoś mieć studia prawnicze to mógł iść na prawo, skoro nie poszedł to po co tak się rzuca że niby jego studia to prawo pod inną nazwa...kpina. A to że wiele studiów prawiecznych w Polsce to już nie tylko administracja to inna sprawa. Zycie wszystko zweryfikuje.
 
 
~  2013-08-08 10:53:00
prawo to dno każdy może je skończyć po licencjacie ze wszystkiego na wsb w 2,5 roku, w takim wypadku mgr prawa bez aplikacji < mgr administracji na wpia...
 
 
~do tego na dole  2013-08-08 10:49:30
już widać, że nie skończyłeś administracji i czemu kłamiesz nawet nie byłeś nawet na wpia, ale może studiujesz prawo i chronisz jego pozostałości, po prawo można zrobić mgr po licencjacie z politologii a mgr administracji nie!!!!
 
 
~absolwent  2013-08-08 09:02:00
jako absolwent administracji z 5tką na dyplomie(uniwersytet śląski) - postaram się wypowiedzieć obiektywnie. Sprawa pierwsza, porównywanie administracji do prawa jest absurdem, to jak biologia i medycyna. Po drugie: kierunek jest dobry jako dodatkowy: dla inżyniera, który chce pracować np. jako rzeczoznawca lub inspektor nadzoru budowlanego, nauczy KPA oraz propedeutyki prawa cywilnego, administracyjnego, jest to również dobry kierunek dla policjantów. Po trzecie: brak jakichkolwiek koncepcji kariery, praca do osiągnięcia: akwizycja, call center, obsługa klienta, maksymalną wyżyną dla absolwenta administracji jest: doradztwo klienta w banku lub stanowisko w urzędzie(np. w zamówieniach publicznych lub dowodach osobistych etc.). Ogólnie odradzam kierunek - poziom i perspektywy są zupełnie analogiczne do perspektyw absolwenta politologii.
 
 
~mgr prawa i admin.  2013-08-07 21:40:24
Opiszę wam to na przykładzie, jest teoretycznie wydział medycyny i kardiologii na medycynie kształcą normalnie lekarzy tak jak kształcili, a na kardiologii, kształcą też jak na medycynie z tym, że 2-3 przedmioty są omawiane w 60-70%, a kardiologia szerzej, reszta to to samo, i po takiej kardiologii zostawało by się lekarzem-kardiologiem i nie było by innej opcji, bo kształcili by was tylko do tej specjalizacji, nie moglibyście być okulistą, chirurgiem tylko kardiologiem, nawet kardiologii mielibyście na studiach więcej, niż na zwykłej medycynie, tak właśnie wygląda kształcenie prawników-administratywistów na wydziałach prawa i tylko tam, bo prywatne szkoły typu WSB to wiecie co to jest…i po medycynie możesz zostać kardiologiem i po tej teoretycznie kardiologii zostawałbyś/aś kardiologiem, a tutaj kończysz administracje na WPiA i jesteś prawnikiem-administratywistą (chyba, że administracja nie jest prawem) i po prawie możesz zostać prawnikiem-administratywistą, ale też kranistą czy cywilistą, i to jest częściej wybierane, bo prawnicy-administratywiści, mają osobny kierunek w ramach wydziału prawa dlatego, że prawo państwowe czyli administracyjne jest najszersze….
 
 
~  2013-08-06 23:11:18
hahaha prawo po inną nazwą...aby tylko, więcej ludzi przyjąć na wydział prawa, bo to kaska....
 
 
~xxx  2013-08-06 19:37:15
Jestem 3 lata po administracji na Uwr, i pracuje jako logistyk. Przez 3 lata musiałem swoje "odpracować" za pół darmo ale opłaciło się . Nie obce mi też były okresy bezrobocia. Jakie wnioski i rady- rozwijajcie zainteresowania, oczywiście te konstruktywne i wnoszące coś "innego" w waszą osobowość, rozwijajcie się zarówno samodzielnie jak i przez studia oraz uczcie się języków. To jest droga do sukcesu pozdrawiam .
 
 
~  2013-08-06 01:51:08
samo przyswojenie dość trudnego materiału też jest trudne
 
 
~gość  2013-08-03 18:12:09
czy na II stopniu administracji jest angielski?
 
 
~  2013-07-30 19:06:28
Prawo jest wyjątkowo trudną dziedziną ale w praktyce. Trudność to jest rozwiązać skomplikowany kazus np. z prawa finansowego, ale co to za trudność pójść na zajęcia posłuchać jak koleś klepie, a potem dostać zaliczenie, która nawet nie sprawdza wyjątkowo okrojonej i zrównanej do minimum wiedzy.
 
 
~  2013-07-30 18:55:08
Administracja to administracja a prawo to prawo. Rożnica kolosalna. Tak jak ktoś napisał, to studenci administracji mają za wysokie mniemanie swoich studiach. Najlepiej spytajcie o to jakiegoś wykładowce akademickiego to wam powie.
 
 
~prawnicze  2013-07-26 22:20:12
To prawda, administracja ta na WPiA to studia prawnicze i każdy, kto miał z nimi styczność to potwierdzi, żadne administracyjne, tam administracji to jest 15%, reszta to inne dziedziny prawa, np. prawo karne, cywilne, handlowe, podatkowe, pracy, międzynarodowe, rodzinne, konstytucyjne, wszelkie postępowania itd. i można tak wymieniać, więc jakie administracyjne??? to nie porozumienie i kłamstwo. Administracja ta na wydziałach prawa, bo ta na prywatnych szkołach niekoniecznie, ale ta na WPiA to studia prawnicze, tylko lobby mgrów prawa i palestry czy te prywatne szkółki zniszczyły opinie o tych studiach i po blokowali, prawo do czegokolwiek np. do zostania po administracji komornikiem, a prawda jest taka, że taki mgr administracji np. jak ktoś wspominał na UJ, mógłby spokojnie zostać radcą prawnym z zakresy administracji czy podatków, prawa pracy, egzekucji, ale lobby mgr prawa w Polsce niszczą ten kierunek, bo boją się konkurencji, słabszych w ich nieimaniu mgr administracji, pełno jest ustaw które nie wymagają wiedzy i umiejętności tylko skończonych studiów prawniczych, a jak ktoś ma administracji na UWr to już prawnicze to nie jest, a jakie kur***a? czas z tym skończyć!
 
 
~..  2013-07-26 19:26:47
chciałem iść na lightowe studia, więc wybrałem administracje na wpia, myślałem sobie łatwo będzie, a tu szok czułem się jakbym studiował prawo, miałem to samo, co kolega z prawa tzn. mniej miałem karnego i cywila, kpk, ale raszta to samo identycznie, nimo, że u nas było zaliczenie, a na prawie egzamin to i tak materiał mieliśmy taki sam, no prócz tego karnego i cywila, a z admina nawet więcej niż prawo, po licencjanie poszedłem do roboty, bo po studiach i tak nic niema w PL czy to prawo czy admin, no może prócz medycznych i dobrych ścisłych...
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  42
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl