administracja

opis

Administracja (łac. administrare - być pomocnym) to: "(...) działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne." (źródło: Wikipedia).

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Cechą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także umiejętność współpracy i postępowania z nimi.
 2. Istotną rolę w pracy odgrywa dokładność. Pracownik administracyjny zajmuje się głównie zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych odnośnie wymaganych dokumentów, zastosowania odpowiednich przepisów, wydania decyzji.
 3. Ważna też jest spostrzegawczość. Niezwykle przydatna okazuje się zwłaszcza podczas kontroli składanego przez klienta wniosku oraz uzupełniających go materiałów.
organizacja

Administrację można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym, online), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na administracji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • prawo administracyjne
 • administracja publiczna
 • polityka administracyjna
 • prawo administracyjne i gospodarcze
 • postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
 • prawo finansowe
 • prawo pracy
 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona środowiska techniki organizatorskie i decyzyjne
 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 • prawo służby cywilnej
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo autorskie
 • psychiatria sądowa
 • postępowanie karne
 • prawo wykroczeń
 • ochrona prawna konkurencji
 • prawo człowieka w działalności policyjnej
 • prawo policyjne
 • podstawy negocjacji

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • administracja publiczna,
 • administracja ochrony środowiska,
 • administracja gospodarcza,
 • administracja samorządowa,
 • zarządzanie kadrami administracji,
 • administracja europejska,
 • administracja międzynarodowa,
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzanie w administracji,
 • Prawo i administracja UE,
 • administracja gospodarką turystyczną,
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej,
 • administracja podatkowa,
 • administracja elektroniczna,
 • integracja europejska,
 • działalność organizacji pozarządowych,
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • administracja celna,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • samorząd terytorialny,
 • studia europejskie,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • administracja należności publicznych,
 • administracja obszaru ochrony prawnej,
 • E-administracja,
 • finanse obszaru publicznego,
 • finanse publiczne,
 • ochrona środowiska - środowisko regulacyjne,
 • polityka administracyjna,
 • prawo i ochrona pracy,
 • procesy międzynarodowe - globalizacja w Europie,
 • środowisko przestrzenne - środowisko regulacyjne,
 • zabezpieczenie - gwarancje społeczne,
 • zarządzanie w administracji,
 • administrowanie instytucjami Unii Europejskiej,
 • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne,
 • odpowiedzialność administracji publicznej za ochronę środowiska,
 • administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe,
 • administracja i organizacja sektora publicznego,
 • doradztwo podatkowe,
 • procedury sądowo-administracyjne,
 • specjalizacja europejska,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania,
 • organizacja pracy socjalnej,
 • resocjalizacja,
 • samorząd terytorialny,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
profil absolwenta

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako:

 • urzędnik do spraw podatków,
 • urzędnik organów udzielających licencji,
 • pośrednik pracy,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • specjalista analizy rynku pracy,
 • referent administracyjno-biurowy,
 • urzędnik państwowy,
 • urzędnik samorządowy,
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.
możliwości rozwoju

Jeśli absolwent administracji chce wzbogacać swój warsztat pracy, powinien co jakiś czas podnosić własne kwalifikacje zawodowe np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach dokształcających czy studiach podyplomowych.

Np. szkolenia i kursy z zakresu:

 • Kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
 • E-administracji.
 • Administracji zaawansowanym serwerem pocztowym Postfix i inne.
ciekawostki

Zajrzyj na podane poniżej portale, jeśli szukasz informacji na temat:

 1. możliwości podjęcia pracy w służbie cywilnej - http://www.dsc.kprm.gov.pl/
 2. służby celnej - http://www.mf.gov.pl/?const=2
 3. Unii Europejskiej - http://www.ukie.gov.pl
 4. prawa administracyjnego - http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/107htm


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  /  42
~typekkkk19  2013-04-11 19:47:35
Powiem tak na administracji jest więcej prawa administracyjnego i dokładniej jest przerabiane postępowanie administracyjne i osobno sądowoadministracyjne, zależy od uczelni, a prawie jest więcej karego i cywilnego. Reszta to to samo, finansowe, gospodarcze, pracy, podatkowe itd itd zależy też od uczelni należy porównywać np. Administracje na UWr do prawa na UWr, prawo na UJ do administracji na UJ a nie inaczej. Różnica jest też w tym że na prawie masz jako zapychacze lub inaczej przedmioty poza prawnicze takie jak filozofię, rzymskie, łacinę? a na administracji masz projekty UE, techniki zarządzania firmą, analizę finansową, statystykę.
 
 
~odlboy  2013-04-11 16:24:58
Człowieku piszesz takie głupoty że aż głowa boli. Jeśli naprawdę jesteś absolwentem - to straszne komu dzisiaj dają dyplomy. Nie miałeś wykładu historia administracji?? ADMINISTRACJA to nie PRAWO. Nikt go nie tworzył po to żeby chronić prestiż prawników. ADMINISTRACJA powstała że szkolić urzędników i takie było założenie wprowadzenia tych studiów, Nawet wpia uw powstał 1807 roku jako Szkoła Prawa i Administracji żeby przede wszystkich kształcić wykwalifikowanych urzędników bo brakowało ich w państwie. A Więc poczytaj sobie trochę, a nie twórz głupawe teorie. Sama studiuję administracje i nie mam na tym punkcie KOMPLEKSÓW i nie muszę sobie tworzy ze to jest prawo2. To że najczęsciej są na tym samym wydziale i że masz przedmioty prawnicze to jeszcze nie znaczy że to są te same studia ( śmiechu warte ) i są takie same wymagania. Tak samo jak na medycynie jest anatomia i na fizjoterapii też, ale jednak to nie to samo. Mądrze ktoś napisał
 
 
~~~do absolwent  2013-04-11 02:34:06
widzę że inne wpisy jeszcze lepsze...uwierz mi ze administracja to nie prawo i strasznie mnie denerwuję jak ktoś na moim wydziale próbuje się tak głupio dowartościować. Prawnik musi rozkminiąc przepisy a nie je znać, bo to w jego pracy nic mu nie da, rozrywać kazusy. Jezuu. Ja studiuję administrację i już i się z tego cieszę.
 
 
~~absolwent  2013-04-11 02:23:43
Człowieku piszesz takie głupoty że aż głowa boli. Jeśli naprawdę jesteś absolwentem - to straszne komu dzisiaj dają dyplomy. Nie miałeś wykładu historia administracji?? ADMINISTRACJA to nie PRAWO. Nikt go nie tworzył po to żeby chronić prestiż prawników. ADMINISTRACJA powstała że szkolić urzędników i takie było założenie wprowadzenia tych studiów, Nawet wpia uw powstał 1807 roku jako Szkoła Prawa i Administracji żeby przede wszystkich kształcić wykwalifikowanych urzędników bo brakowało ich w państwie. A Więc poczytaj sobie trochę, a nie twórz głupawe teorie. Sama studiuję administracje i nie mam na tym punkcie KOMPLEKSÓW i nie muszę sobie tworzy ze to jest prawo2. To że najczęsciej są na tym samym wydziale i że masz przedmioty prawnicze to jeszcze nie znaczy że to są te same studia ( śmiechu warte ) i są takie same wymagania. Tak samo jak na medycynie jest anatomia i na fizjoterapii też, ale jednak to nie to samo.
 
 
~popek17  2013-04-09 20:39:29
do szkoły administracja ci niepotrzebna niczego nie możesz po tym uczyć w szkole, prócz prawa, ale w szkołach niema prawa, do nauki w szkole jest pedagogika i inna łopatologia.
 
 
~Fabian  2013-04-08 20:23:03
Witajcie! Wybieram się na administrację, jednak chciałem się dowiedzieć, czy później można pracować też w szkole? Jakich przedmiotów można ewentualnie uczyć? Podstaw przedsiębiorczości? Czegoś jeszcze? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam! :)
 
 
~absolwent  2013-04-06 10:35:39
Wiecie jak powstała administracja? Kiedyś na wydziałach prawa doszli do wniosku, że mgr prawa którzy nie mają aplikacji sędziowskiej, adwokackiej itd. Pracują w różnych urzędach tak jak to w urzędach bywa i mgr prawa traci na prestiżu, więc postanowili stworzyć „prawo2” co nazwali administracja i kształcą tam normalnie jak na prawie z małymi zmianami i od razu kształcą w specjalizacji prawa administracyjnego tej specjalizacji, której na prawie nikt nie chce. Dlatego nie studiujcie tego, tak naprawdę studiujecie prawo tylko właśnie pod inną nazwą, a potem nie macie nic żadnych uprawnień, kiedyś można było być komornikiem, notariuszem i kimś tam jeszcze teraz wszystko co lepsze po blokowali dla prawa, administracja to takie studia prawnicze chroniące prestiż mgr prawa chociaż w dzisiejszych czasach mgr prawa nie jest już prestiżowy tak jak 20 lat temu i wcześniej, zaczynają się powoli zarobki 1500/mc. Często i gęsto mgr administracji to tak jak mgr prawa na tym samym wydziale tylko bez uprawnień, dlatego zastanówcie się czy warto studiować prawo aby potem niemieć uprawnień, dobrze że jest dzielona na licencjat i mgr zawsze można uciec z tego. Jak chcecie mieć koniecznie uprawnienia, aplikacje to wybierzcie prawo jak się wam nie uda to idzie na co innego niema sensu studiowanie prawa żeby niemieć żadnych nawet najmniejszych uprawnień. Prawa też już dziś nie warto studiować, dużo wkuwania, duża konkurencja i oczywiście układy , a zarobki zaczynają być w okolicy 1500mc z pocałowaniem ręki robią za 2000. Polecam coś ścisłego, medycynę. Pozdrawiam.
 
 
~qwytre123  2013-04-05 23:55:56
Administracja jako kierunek studiów jest źle rozumiana przez ludzi i pracodawców. Słysząc administracja wyobrażamy sobie sekretariat, recepcję, a to nieprawda, ludzi którzy skończyli administracje nie widać w urzędach, firmach czy bankach na pierwszy rzut oka. Oni są odpowiedzialny za sprawy prawne, wydawanie decyzji administracyjnych, przeprowadzanie zamówień publicznych, projekty UE itd. nie mają styku z klientem czy petentem, a jak już to w ostateczności. To ludzie pracujący w recepcjach często po pedagogice, socjologii, zarządzaniu itd. żeby się dowartościować mówią pracuje w administracji, ale to nieprawda – pracuje na portierni powinni mówić. Tak administracja to jest studiowanie prawa tylko po inną nazwą, przedmioty się pokrywają w 80% i mgr administracji = mgr prawa na WPiA, a czasem jest od niego lepszy to prawda.
 
 
~niewarto  2013-04-05 17:02:01
Najgorszy do studiowana kierunek, źle go rozumieją ludzie i pracodawcy, bo tak naprawdę studiuje się prawo tylko po inną nazwą mówię tu o administracji na WPiA. Jak ktoś robił licencjat, a potem mgr z administracji właśnie na WPiA ma nieraz większą wiedzę niż absolwent prawa, mgr administracji = mgr prawa bez aplikacji, niemniej jednak pracodawcy traktują to jak pedagogikę i dają na takie stanowiska, co ludzi po pedagogice, europeistyce itd., chociaż ci z pedagogiki wiedzą prawną nie dorastają absolwentom administracji do pięt. Jak skończysz np. Socjologie to pracodawca wie, co skończyłeś i że poszedłeś na łatwiznę. A administracja jest postrzegana inaczej niż trzeba ją postrzegać, przez to wiele traci, administracja to takie prawo pod inną nazwą, dopóki ludzie tego nie zrozumieją będzie lipa. A czasem nawet mgr administracji jest lepszy jak mgr prawa. Mówię cały czas o administracji na WPiA.
 
 
~Anka19  2013-04-02 18:19:50
Administracja to w 80% prawo, na administracji kształci się prawników – administratywistów i speców w administracji finansowej, podatkowej, a na prawie uczą się wszystkiego, kształci się głównie kranistów i cywilistów. Program tych kierunków jest niemal że identyczny różnice polegają na tym, że na prawie ma się więcej karnego i cywilnego, a na administracji administracyjnego, jeszcze różnicą jest to, że na administracji uczysz się bardziej przydatnych w życiu rzeczy masz takie przedmioty jak statystyka, analiza finansowa, zarządzanie w administracji, rachunek ekonomiczny, analiza wskaźnikowa (podstawy), a na prawie masz niepotrzebne nikomu dziś w pracy filozofie, prawo rzymskie i jakąś pseudo łacinę. Jeżeli nie idziesz na aplikacje, bo cię nie stać albo nie chcesz iść, bo w sumie to już nieopłacalne radców i adwokatów dziś jak psów jest, albo nie masz nikogo z rodziny w tym środowisku to administracja lepsza. Mgr administracji na wydziale prawa = mgr prawa na tym samym wydziale. Poza tym administrację masz dzieloną na licencjat i mgr możesz sobie potem po 2 latach zrobić jeszcze mgr ekonomii i masz 2 mgrów, 2 dyplomy. Na prawie siedzisz 5 lat i żeby np. zrobić ekonomię to musisz zaczynać od początku, administracja jest bardziej ścisła niż prawo, prawo to typowy humanistyczny kierunek jak administracja tylko, że mówię trochę na administracji jest liczenia więc podpada trochę po ścisłe…Prawo tylko wkuwanie przepisów. No i po prawie bez aplikacji pracujesz tam gdzie po administracji chociaż jest tu haczyk, bo np. w urzędach wolą prawników-administratywistów, bo im karniści niepotrzebni…więc może być po prawie bez aplikacji gorzej niż po administracji. Jednak prawo daje możliwość robienia aplikacji różnego rodzaju, ale czy to się opłaca jeszcze dziś, każdy wybierze sam.
 
 
~pokemon  2013-03-20 22:42:05
chciałem sie dowiedziec czy z podstawowymi maturami można dostac się na administracje
 
 
~pf  2013-03-20 22:34:49
do Kacper dzięki mniej więcej to chciałem usłyszeć teraz trzeba coś w tym kierunku robić bo samym myśleniem o czymś człowiek daleko nie zajdzie;)
 
 
~kacper  2013-02-27 18:41:40
do pf, z orzeczeniem o niepełnosprawnosci pracę w urzędzie dostać jest stosunkowo łatwo i raczej intytucje publiczne ułatwiają takim osobą zatrudnienie np.w UM, Starostwie, USC czy policja .
 
 
~kacper  2013-02-27 18:38:19
Ja zdecydowanie odradzam, ale jako że każdy posiada własnny rozum sam zadecyduje. Każdy jest inny i ma inne predyspozycje, ale jeżeli nie mamy pomysłu co po administracji zdecydowanie odradzam. Polecam jednakowoż kierunek osobą, które wiedzą w jakim kierunku chcą dalej podążać i ukierunkują się odpowiednią podyplomówką. Osobiście ja związałem się z GPW, całkiem inna dziedzina. Gdybym mógł cofnąć czas wybrałbym ekonomię, bardziej zbliżoną do moich obecnych planów. Człowiek całe życie się uczy i szuka swojej drogi tylko po co sobie wydłużać ową? Takie moje skromne zdanie. Pozdrawiam
 
 
~pf  2013-02-24 14:40:36
witam chciałbym sie dowiedzieć jaką szanse mają osoby niepełnosprawne w znalezieniu pracy po administracji np z orzeczeniem stopień umiarkowany
 
 
~kasia  2013-01-20 21:41:48
Witam chciałabym dowiedzieć się jakie przedmioty muszę zdawać na maturze,aby dostać się na administrację na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.Będę wdzięczna za odpowiedź.
 
 
~maurycy  2013-01-19 12:31:50
Jeżeli chcecie się dowiedzieć wszystkiego i dobrego, i złego o tym kierunku, zapraszam na mój profil na facebooku: wyszukajcie Dejv Uwm. Mogę wam doradzić i cokolwiek prawdziwego powiedzieć, bo widzę, że nie potraficie oddzielić ziarna od plew.
 
 
~Madżka  2012-12-02 19:02:30
Witam wszystkim :) Mam nadzieje że mi pomożecie , Jestem w liceum o profilu menadżerskim i nie wiem czy tak można ale później chciałbym iść na administracje ? . Proszę o pomoc .
 
 
~kas  2012-11-28 12:58:16
a jak jest z tą aplikacją komornicza? juz po administracji nie mozna ??
 
 
~fd  2012-10-21 15:17:00
dlaczego pytasz o to na administracja? musisz zapewne znacz biegle kilka jezyków inaczej taki kierunek bedzie podwójna maturą a handlu na uś i tak cię nie nauczą chyba ze bedziecie mieli praktyki na targu
 
 
str. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  /  42
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl